VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1502

Title: Transporto technologinių įrenginių katedros bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai
Authors: Matuliauskas, Arvydas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Matuliauskas, A. 2012. Transporto technologinių įrenginių katedros bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai. Vilnius: Technika. 80 p.
Description: Leidinys skirtas Transporto inžinerijos studijų programos dieninių, neakivaizdinių, vakarinių ir neakivaizdinių nuotolinių studijų bakalaurantams, bakalauro studijų vadovams ir konsultantams. Bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodikos nurodymai sudaryti iš 6 skyrių: baigiamojo darbo planavimo, vadovavimo darbui ir konsultavimo, bakalauro baigiamojo darbo sudėties, baigiamojo darbo rengimo reikalavimų, baigiamojo darbo gynimo, baigiamųjų darbų vertinimo, apginto darbo perdavimo katedrai, priedų. Leidinyje pateiktos svarbiausios rekomendacijos, kaip tinkamai įforminti bakalauro studijų baigiamuosius darbus, aptariama baigiamojo darbo struktūra, darbo planavimo klausimai, pagrindiniai baigiamųjų darbų įforminimo ir gynimo reikalavimai, turinys bei kiti su bakalauro baigiamaisiais darbais susiję klausimai. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1502
ISBN: 978-609-457-353-8
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1421_Matuliauskas_Transporto BBD_WEB.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback