VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3216

Title: Integrinių analoginių filtrų belaidžio ryšio sistemoms kūrimas
Authors: Kiela, Karolis
Issue Date: 2017
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Kiela, K. 2017. Integrinių analoginių filtrų belaidžio ryšio sistemoms kūrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 192 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjami konfigūruojami analoginiai filtrai su savaiminio derinimo grandynais, jų projektavimo ir įgyvendinimo būdai, kurie pritaikomi integrinių grandynų gamybos technologijoms. Iškeliama ir įrodoma hipotezė, teigianti, kad savaiminio derinimo grandynų taikymas įgalina gauti integrinių analoginių aktyviųjų rezistorių kondensatorių (RC) filtrų parametrus reikalau¬jamu tikslumu. Darbo tikslas – sukurti savaiminio derinimo grandynus, skirtus konfigūruojamų integrinių analoginių aktyviųjų RC filtrų parametrų gavybai reikalaujamu tikslumu. Darbe išspręsti uždaviniai: ištirtos integrinių analoginių aktyviųjų RC filtrų struktūros ir sukurti jų derinimo grandynų modeliai, pasiūlytas integrinių analoginių aktyviųjų RC filtrų derinimo matricų projektavimo būdas, sukurtas ir ištirtas konfigūruojamas integrinis analoginis aktyvusis RC filtras su diskrečiu ir tolydžiu savaiminio derinimo grandynais. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatū¬ros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir penki priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai, disertacijos struktūra. Pirmame skyriuje apžvelgiamos integrinių analoginių filtrų struktūros, pagrindiniai parametrai bei įvardijamos parametrų verčių svyravimo priežastys, analizuojamos savaiminio derinimosi grandynų struktūros ir jų veikimo principai. Skyriaus pabaigoje, remiantis atlikta analize ir sudarytomis išvadomis suformuluojami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje sudaroma konfigūruojamo integrinio analoginio filtro struktūra, skirta programine įranga valdomam radijui, sudaromi diskretaus ir tolydaus derinimo matricų modeliai, juos sudarančių elementų verčių parinkimo algoritmai, atliekami modelių ir algoritmų kompiuteriniai skaičiavimai. Trečiajame skyriuje, pasinaudojus sukurtais modeliais ir algoritmais, suprojektuojamas filtras su diskrečiu ir tolydžių savaiminio derinimo grandynais, naudojant eksperimentinius ir kompiuterinius skaičiavimo metodus atliekamas suprojektuotų diskrečiai ir tolydžiai valdomų integrinių analoginių RC filtrų parametrų bei jų savaiminio derinimo grandynų tyrimas. Disertacijos tema yra atspausdinti 7 moksliniai straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę, vienas – tarptautinių konferencijų medžiagoje, įtrauktoje į Thomson Reuters Proceedings duomenų bazę, keturi – mokslo žurnaluose, referuojamose kitose tarptautinėse duomenų bazėse. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo pristatyti septyniose mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/3216
ISBN: 978-609-476-005-1
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
B priedas.pdf478.4 kBAdobe PDFView/Open
A priedas.pdf905.29 kBAdobe PDFView/Open
KIELA_DISERTACIJA.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback