VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/848

Title: Sigma-Delta skaimeninių-analoginių keitiklių garso galios stiprintuvams projektavimas ir tyrimas
Other Titles: Design and research on Sigma-Delta digital-to-analog converters for audio power amplifiers
Authors: Puidokas, Vytenis
Issue Date: 2011
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Puidokas, V. 2011. Sigma-Delta skaimeninių-analoginių keitiklių garso galios stiprintuvams projektavimas ir tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 116 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjami Sigma-Delta skaitmeniniai-analoginiai (SA) keitikliai garso galios stiprintuvams. Pagrindinis tyrimų objektas – skaitmeninis Sigma-Delta garso galios SA keitiklis, jo sandaros tobulinamas bei eksperimentinis tyrimas. Disertacijos tikslas – pasiūlyti skaitmeninio Sigma-Delta garso galios SA keitiklio interpoliatoriaus struktūros tobulinimo bei keitiklio tyrimo metodus. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje formuluojama problematika, aptariamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomi tyrimų metodai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei pateikiama disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas Sigma-Delta garso galios SA keitiklio struktūrų palyginamajai analizei, parametrų įvertinimui bei disertacijos uždavinių formulavimui. Antrajame skyriuje nagrinėjamos skaitmeninio Sigma-Delta garso galios SA keitiklio interpoliatorių struktūros, sudaromi matematiniai modeliai ir analizuojami modeliavimo rezultatai. Trečiajame skyriuje analizuojami Sigma-Delta garso galios SA keitiklio tarpkanalio atskyrimo įvertinimo metodai, pasireiškiant netiesiniams kryžminiams trukdžiams pasyviajame kanale. Pateikiami eksperimentiniai efektinių verčių spektrų pavyzdžiai bei tuo metu stimuliuojamame kanale pasireiškiantys netiesiniai iškraipymai. Aptariami kryžminių trukdžių įvertinimo būdai. Ketvirtajame skyriuje aprašoma pasiūlytas Sigma-Delta garso galios SA keitiklio tarpmoduliacinių iškraipymų testavimo metodas naudojant modifikuotus Twin T filtrus. Analizuojami dažninių amplitudės charakteristikų modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatai ir pateikiami supaprastinti alternatyvūs analizės variantai. Disertacijos tema paskelbti aštuoni moksliniai straipsniai: šeši – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge sąrašą; vienas – mokslo žurnale, referuojamame Index Copernicus (IC) duomenų bazėje bei vienas respublikinės konferencijos medžiagoje. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti septyniose (du respublikinėse ir penki tarptautinėse) mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/848
ISBN: 978-609-457-002-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1920_Puidokas_Disertacija_WEB.pdf3.87 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback