VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/100

Title: Transport Management: the Popularity of Study Programmes Among the Applicants to Lithuanian Universities Evaluating the Qualifications of Graduates in the Labour-market
Other Titles: Transporto vadyba: studijų programų populiarumas tarp stojančiųjų asmenų į universitetines Lietuvos aukštąsias mokyklas ir transporto vadybininkams keliami reikalavimai darbo rinkoje
Authors: Prentkovskis, Olegas
Kliukas, Romualdas
Vasilis Vasiliauskas, Aidas
Daniūnas, Alfonsas
Marina, Valerija
Ledauskaitė, Kristina
Zemlickienė, Vaida
Keywords: Transportas
Lietuva
Transporto vadyba
Aukštoji mokykla
Stojantieji asmenys
Studijų programa
Bakalauras
Specialistas
Reikalavimai
Darbo rinka
Ekonomika
Statistikos duomenys
Konkursinis balas
Kompetencija
Motyvacija
Populiarumas
Transport management
Higher schools of Lithuania
Applicants
Joint admission
Study programmes
Statistical data
Competition
Competitiveness index
Motivation index
Average competitive mark
Popularity
Labour market
Issue Date: 2009
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Prentkovskis, O.; Kliukas, R.; Vasilis Vasiliauskas, A.; Daniūnas, A.; Marina, V.; Ledauskaitė, K.; Zemlickienė, V. 2009. Transport Management: the Popularity of Study Programmes Among the Applicants to Lithuanian Universities Evaluating the Qualifications of Graduates in the Labour-market, Transport 24(2): 154-169. doi: 10.3846/1648-4142.2009.24.154-169.
Abstract: The accession of Lithuania to the European Union made transport one of the most important branches of national economy. Presently, economic development is hardly possible without an efficient transport system (providing both local and international transportation). The operation of industrial, construction and agricultural enterprises as well as work efficiency and a public opinion largely depend on the reliability and effective performance of transport systems which is not possible without qualified transport managers. The paper presents requirements raised for controlling the abilities and level of educating specialists in Transport Management and introduces employee assesment at student skills. Specialists in Transport Management are trained at vocational and higher schools of Lithuania. Experts in the field of Transport Management are trained at two university-level higher schools in Lithuania (Bachelors, Masters and Doctors) including Vilnius Gediminas Technical University and The General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania (the introduced higher schools are located in Vilnius, the capital of Lithuania). Although both study programmes taught at the above mentioned higher schools cover the area of Transport Management, they have some differences discussed in the paper. A brief survey of admission to Lithuanian higher schools is analyzed in the article. Some statistical data on the popularity of study programmes chosen by the applicants participating in the joint admission programme to Lithuanian higher schools is presented in the article. Also the popularity of the study programmes of Transport Management (competition, competitiveness indices and average competitive marks and motivation indices) available at two higher schools of Lithuania is described.
Description: Lietuviška santrauka. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, transportas tapo viena iš prioritetinių ūkio šakų. Kiekvienos šalies, taip pat ir Lietuvos, raida labai priklauso nuo darnaus transporto sistemos funkcionavimo ir plėtojimo, vietinių ir tarptautinių vežimų. Transporto sistemos efektyvumas susijęs su specialistų, dirbančių šioje srityje, kvalifikacijos. Vieni iš jų – transporto vadybininkai ir ekonomistai. Straipsnyje pateikiami valstybinių ir privačių transporto įmonių ir firmų darbdavių anketinės apklausos rezultatai. Darbdaviai gavo apklausos anketas, kuriose jie pažymėjo vienokių arba kitokių reikalavimų esamiems ir būsimiems transporto vadybininkams ir ekonomistams svarbą. Transporto vadybininkai, turintys universitetinį išsilavinimą, rengiami dviejose Lietuvos aukštosiose mokyklose – Vilniaus Gedimino technikos universitete (bakalaurai, magistrai ir mokslų daktarai) ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (bakalaurai). Trumpai aprašytos ir palygintos pirmosios pakopos studijų programos (suteikiamas laipsnis – vadybos ir verslo administravimo bakalauras), stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo sistema, pateikti ir išanalizuoti stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo statistikos duomenys, universitetinių pagrindinių studijų programų transporto vadybos populiarumas.
URI: http://hdl.handle.net/1/100
ISSN: 1648-4142 print
1648-3480 online
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Prentkovskis_kliukas_Transport.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback