VGTU talpykla > Elektronikos fakultetas / Faculty of Electronics > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/101

Title: Interpolator in a Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
Other Titles: Interpoliarius Sigma-Delta skaitmeniniame-analoginiame keitiklyje
Authors: Puidokas, Vytenis
Marcinkevičius, Albinas Jonas
Issue Date: 2009
Publisher: Kauno technologijos universitetas
Citation: Puidokas, V.; Marcinkevičius, A. J. 2009. Interpolator in a Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter, Electronics and Electrical Engineering [Elektronika ir elektrotechnika] 2(90): 99-102.
Abstract: The place of interpolator in Sigma-Delta DACs was briefly discussed. The summarized structure of the most common interpolators was provided. The more applicable interpolators’ structures were suggested and analyzed in comparison with [2]. Having changed the structure of incomplete interpolator and having optimized the stages, it was possible to improve the characteristic of amplitude frequency response even by 17 dB with less non-zero coefficients and much less FPGA resources. Experimental research of the full converter system (interpolator + modulator + output filter) it was defined that the designed interpolator (including 17 dB gaining) suits only a very limited cycle of modulators. Another version of interpolator was offered for the system, ensuring the suppression of the additional frequency band in the whole system above 99 dB instead of the previous 66 dB (or 49 dB in the supporting version of interpolator). Ill. 9, bibl. 5 (in English; summaries in English, Russian and Lithuanian).
Description: Lietuviška santrauka. Trumpai aptarta interpoliatoriaus vieta Sigma-Delta SAK’uose. Pateikta apibendrinta interpoliatoriaus struktūrinė schema. Pasiūlytos ir išanalizuotos tinkamesnės interpoliatorių struktūros, palyginti su [2]. Pakeitus nepilnojo interpoliatoriaus struktūrą ir optimizavus pakopas, sugebėta, naudojant mažiau nenulinių koeficientų ir gerokai mažiau LPL matricos išteklių, amplitudės perdavimo charakteristiką pagerinti net 17 dB. Visos keitiklio sistemos (interpoliatorius + moduliatorius + išėjimo filtras) eksperimentinis tyrimas parodė, jog suprojektuotas interpoliatorius (įskaitant 17 dB laimėjimą) tinka tik ribotam moduliatorių ratui. Sistemai pasiūlytas dar vienas interpoliatoriaus variantas, užtikrinantis visos sistemos pašalinės dažnių juostos slopinimą, viršijantį 99 dB, vietoj buvusių 66 dB (arba 49 dB atraminiame interpoliatoriaus variante). Il. 9, bibl. 5 (anglų kalba; santraukos anglų, rusų ir lietuvių k.).
URI: http://hdl.handle.net/1/101
ISSN: 1392-1215
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Puidokas_Marcinkevicius_elektro.pdf936.38 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback