VGTU talpykla > Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/102

Title: Analysis of pollution of the Mūša catchment with total nitrogen
Other Titles: Mūšos baseino upių vandens taršos bendruoju azotu analizė
Authors: Ruminaitė, Rasa
Šileika, Antanas Sigitas
Lukianas, Antanas
Keywords: Vandens tarša
Azotas
Apkrova
Upės baseinas
Modelis
Water pollution
Nitrogen
Load
Catchment
Model
Issue Date: 2009
Publisher: Lietuvos mokslų akademijos leidykla
Citation: Ruminaitė, R.; Šileika, A. S.; Lukianas, A. 2009. Analysis of pollution of the Mūša catchment with total nitrogen, Ekologija 55(2): 112-120.
Abstract: The quality of water in rivers depends on numerous hydrological and anthropogenic factors. The Mūša catchment, belonging to the Lielupė river basin district (RBD) in the northern part of Lithuania, was taken for water quality investigation. In this catchment, 63% of the territory is under arable land. The conceptual FYRIS model was chosen to identify the impact of the sources of pollution with total nitrogen (N) in the Mūša river. Th e modelling encompasses the 1997–2006 period. After calibration, the model effi ciency coeffi cient was E = 0.46, i. e. fairly good, and the correlation coeffi cient was r = 0.69. While modelling the variation of nitrogen concentrations during the study period (1997–2006), the results did not correspond to the monitored concentrations equally well in all subcatchments. One of the main reasons for the disagreement between the model and monitoring data can be a vast dispersal of the monitoring data. The model represents the monitoring results in the Mūša, Daugyvenė and Tatula rivers quite well. There is a strong linear correlation between the model and the monitoring results. The determination coeffi cient of the regression equation R2 varies from 0.48 to 0.56. Analysis of the total nitrogen load to the Mūša catchment from diff erent pollution sources has shown that about 87% of it comes from arable land, 10% enters from waste water treatment plants (WWTP), households and urban territories, and only 3% of all nitrogen within the catchment comes from wooded territories and pastures.
Description: Lietuviška santrauka. Upių vandens kokybė priklauso nuo daugelio hidrologinių ir antropogeninių veiksnių. Vandens kokybės tyrimams pasirinktas šiaurinėje Lietuvos dalyje esantis, Lielupės upių baseinų rajonui priklausantis Mūšos baseinas. Dirbama žemė užima 63 % baseino teritorijos. Mūšos upės taršos bendruoju azotu šaltinių poveikiui nustatyti pasirinktas konceptualusis FYRIS modelis. Modeliavimas apima 1997–2006 m. Atlikus kalibravimą, modelio efektyvumo koefi cientas E = 0,46 ir buvo daugiau nei pakankamai geras, o koreliacijos koefi cientas r = 0,69. Modeliuojant azoto koncentracijų kaitą tiriamuoju (1997– 2006 m.) laikotarpiu ne visuose pabaseiniuose modeliavimo rezultatai vienodai gerai atitiko stebėtas koncentracijas. Viena pagrindinių modelio ir stebėjimo duomenų nesutapimo priežastis gali būti didelis stebėjimo duomenų išsibarstymas. Modelis palyginti gerai atspindi Mūšos, Daugyvenės ir Tatulos upių stebėjimų rezultatus. Egzistuoja stiprus modelio ir stebėjimų rezultatų tiesinis koreliacinis ryšys. Ryšio lygties determinacijos koefi cientas R2 kinta nuo 0,48 iki 0,56. Išanalizavus bendrojo azoto patekimą iš įvairių taršos šaltinių į Mūšos baseiną nustatyta, jog iš žemės ūkio naudmenų į baseiną patenka apie 87 %, iš valymo įrenginių, namų valdų ir užstatytų teritorijų – 10 %, o iš miškingos teritorijos ir ganyklų – vos daugiau kaip 3 % viso baseinui tenkančio azoto.
URI: http://hdl.handle.net/1/102
ISSN: 0235-7224
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ruminaite_aplinkos.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback