VGTU talpykla > Mokslotyros centras / Research History Centre > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/104

Title: URBS ir CIVITAS: Lewiso Mumfordo urbanistika [pradžia]
Other Titles: Urbs and Civitas: Urbanism of Lewis Mumford
Authors: Samalavičius, Almantas
Keywords: Urbanistika
Miesto kultûra
Urbanistinė plėtra
Architektûros kritikas
Lewis Mumfordas
Urbanism
City culture
Urban growth
Architectural criticism
Lewis Mumford
Issue Date: 2008
Publisher: Visuomeninė organizacija "LOGOS"
Citation: Samalavičius, A. 2008. URBS ir CIVITAS: Lewiso Mumfordo urbanistika [pradžia], LOGOS (58): 165-173.
Abstract: The processes of urban growth became the alfa and omega of large cities in post-communist Lithuania, However, a discourse critically interpreting and analyzing these processes is still forming in Lithuanian intellectual and academic circles. The article discusses the concepts of Lewis Mumford, one of the most important urban philosophers and critics of the last century. My article discusses the following topics in Mumford: his concept of the city’s historical growth and expansion, his interpretation of city culture as expression of civilizing processes, his analysis of the cycles of city’s rise and decline, the prospects of limits of grown and renewal of the megalopolis; the impact of technological processes and the consumer mentality on city culture; his understanding of anti-city as urban entity that is incapable of performing its functions. I claim that reflection on and critical analysis of Mumford’s concepts and critique of the city might be a usable and effective instrument in establishing a discourse on the development of contemporary Lithuanian cities.
Description: Lietuviška santrauka. Urbanistinė plėtra jau tapo postkomunistinės Lietuvos didmiesčių raidos alfa ir omega, tačiau šią problematiką kritiškai interpretuojantis ir analizuojantis diskursas mūsų intelektualiniame ir akademiniame kontekste mezgasi lėtai. Straipsnis skirtas Lewiso Mumfordo, vieno reikšmingiausių XX amžiaus urbanistinių mąstytojų ir kritikų, pasaulėžiūros ir teorinių koncepcijų aptarimui. Aptariama jo plėtota miestų istorinės raidos koncepcija, miesto kultūros raidą interpretuojanti kaip civilizacinių procesų išraišką; analizuojama mąstytojo išplėtota miesto augimo ir žlugimo ciklų schema, šiuolaikinio didmiesčio megalopolio plėtros problemos ir atsinaujinimo galimybės; technologinių procesų ir vartotojiško mentaliteto įtaka miesto kultūrai; svarstoma jo pateikta antimiesto kaip šiuolaikinio, funkcijų nebepajėgiančio atlikti urbanistinio darinio samprata. Straipsnyje teigiama, kad Mumfordo miesto refleksijos ir koncepcijų kritiška analizė gali būti naudingas ir veiksmingas instrumentas kuriant šiuolaikinį Lietuvos miestų diskursą, gebantį ne tik įvertinti miestų plėtros padarinius, bet ir siūlyti jų atsinaujinimo ir humanizavimo galimybės.
URI: http://hdl.handle.net/1/104
ISSN: 0868-7692
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Samalavicius_mokslotyra.pdf205.42 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback