VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/116

Title: A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making
Other Titles: Naujas adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas (ARAS) daugiakriteriniams uždaviniams spręsti
Authors: Zavadskas, Edmundas Kazimieras
Turskis, Zenonas
Keywords: MCDM
Decision-making
Alternative
ARAS
Weights
Daugiakriterinis sprendimų priėmimas
Alternatyva
Adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas
Svoriai
ARAS
Issue Date: 2010
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Zavadskas, E. K.; Turskis, Z. 2010. A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making, Technological and Economic Development of Economy 16(2): 159-172.
Abstract: Multicriteria decision-making (MCDM) methods are used in many areas of human activities. Each alternative in a multicriteria decision-making problem can be described by a set of criteria. Criteria can be qualitative and quantitative. They usually have different units of measurement and a different optimization direction. The normalization aims at obtaining comparable scales of criteria values. The paper introduces a new Additive Ratio ASsessment (ARAS) method. In order to illustrate the described ARAS method a real case study of evaluation of microclimate in office rooms is presented. The case study aims to determine the inside climate of the premises, where people work, and to define measures to be taken to improve their environment. Based on the analysis, the following criteria for inside climate evaluation are suggested: air turnover inside the premises, air humidity, air temperature, illumination intensity, air flow rate, and dew point. The criteria weights were determined by the method of pairwise comparison based on the estimates of experts.
Description: Lietuviška santrauka. Daugiakriteriniai sprendimų metodai taikomi daugelyje žmogaus veiklos sričių. Kiekviena alternatyva, sprendžiant daugiakriterinius uždavinius, gali būti apibūdinta kriterijų aibe. Kriterijai gali būti kokybiniai ir kiekybiniai. Jie paprastai turi skirtingus matavimo vienetus ir įvairią optimizavimo kryptį. Kriterijų vertės yra normalizuojamos lyginamos skalės vertėms gauti. Straipsnyje pateikiamas naujas adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas (ARAS) daugiakriteriniams uždaviniams spręsti. ARAS metodo taikymui pavaizduoti pateiktas realus mikroklimato biuro patalpose vertinimo tyrimas. Tyrimo tikslas – įvertinti patalpų, kurioje žmonės dirba, mikroklimatą ir nustatyti priemones, kurių reikia imtis aplinkai pagerinti. Remiantis uždavinio tikslų analize, siūlomi šie kriterijai vidaus klimatui įvertinti: oro pasikeitimas, patalpų oro santykinė drėgmė, oro temperatūra, apšvietimo intensyvumas, oro srautas ir rasos taškas. Kriterijų svoriai nustatomi porinio lyginimo metodu remiantis ekspertų vertinimais. Kriterijų reikšmės nustatytos sertifikuotu prietaisu.
URI: http://hdl.handle.net/1/116
ISSN: 1392-8619 print
1822-3613 online
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zavadskas_Turskis.pdf379.61 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback