VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1301

Title: Statistical Assessment of Environmental Noise Generated by Road Traffic
Authors: Jagniatinskis, Aleksandras
Fiks, Boris
Mickaitis, Marius
Keywords: acoustics
environmental noise
urban traffic noise
statistical analysis
histograms
percentiles
measurements
short-term assessment
akustika
aplinkos triukšmas
miesto kelių transporto triukšmas
statistinė analizė
histogramos
procentiliai
matavimai
trumpalaikis įvertinimas
Issue Date: 2011
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Jagniatinskis, A.; Fiks, B.; Mickaitis, M. 2011. Statistical assessment of environmental noise generated by road traffic, Transport 26(1): 96–105. doi:10.3846/16484142.2011.568084
Abstract: The necessity to check requirements for sound insulation of new building façades against outdoor noise and for estimating noise pollution of the residential area comprise the assessment of environmental noise taking in situ measurements that are mainly carried out under the standardized method presented in the EU directives and Lithuanian legislation. For these estimations, annual composite daily equivalent sound pressure level Ldеn becomes obligatory. When the value of this descriptor is determined from measurements, it is relevant to reasonably reduce a time interval of the performed measurement. The possibilities of determining the noise level Ld,12h of the day (12h) undertaking annual Lden assessment making short-term (15÷60 min.) measurements is dealt in this work. In this way, the sensitivity of the set of statistical descriptors to variations in sound pressure levels was investigated. The paper proposes that the obtained instantaneous A-weighted sound pressure levels with F (fast) time weighting histogram of distribution density may be used for characterizing noise pollution in the sites. When traffic noise emitted from arterial town roads with stationary traffic takes a dominating position, the form of these histograms is close to normal distribution density with corresponding statistical parameters: average, standard deviation, asymmetry coefficient and percentiles. The experimental measurements have established that an asymmetry coefficient and an introduced descriptor – the rank of percentile Neq % are the most sensitive to noise variations. The last one is more preferable due to its exclusive relationships with an equivalent level – the corresponding value of this rank of percentile PNeq that coincides with the equivalent level of the measured time interval. It has been found that the introduced descriptor Neq is very sensitive for indicating the dissimilarity of environmental noise (the presence of a casual impulse or high energy noise events). Insitu measurements of the vicinity of roads with intensive traffic in Vilnius City, where stationary urban traffic noise is dominating, indicate that the values of Neq rank obtained during short-term (15÷60 min) intervals in the period from 7:00 to 19:00 are stable and vary from 69% to 74%. When non-stability occurs, a significant increase in the values of this descriptor may be applied as criteria for indicating noise events other than traffic noise and may be used for determining the interval limits of short-term stationary measurement.
Description: Santrauka lietuvių kalba. Projektuojant naujus gyvenamuosius pastatus, vertinant gyvenamųjų vietų taršą Lietuvoje ir Europos Sąjungos valstybėse, privaloma vertinti aplinkos triukšmą. Tam taikomas privalomas metinis mišrusis paros ekvivalentinis garso slėgio lygis Ldvn. Kai šio rodiklio vertė matuojama, svarbu pagrįstai mažinti matavimo trukmę. Nagrinėjamos 12 dienos valandų ekvivalentinio garso slėgio lygio Ld,12h, įeinančio į rodiklį Ldvn, nustatymo trukmės sumažinimo galimybės. Šiam tikslui nagrinėjamas gaunamų rezultatų įvairių statistinių rodiklių jautrumas garso slėgio lygio pokyčiams. Parodyta, kad gaunamos momentinių A svertinių garso slėgio lygių su F laiko svertimi tankio pasiskirstymo histogramos gali būti taikomos triukšmo aplinkai apibūdinti. Kai aplinkos triukšme dominuoja nuo arterinių miesto kelių sklindantis intensyvus transporto triukšmas, šių histogramų forma artėja prie normaliojo skirstinio tankio su atitinkamais statistiniais rodikliais: vidurkiu, standartiniu nuokrypiu, asimetrijos koeficientu, procentiliais. Pagal eksperimentinius matavimus nustatyta, kad didesnį jautrumą garso slėgio pokyčiams turi asimetrijos koeficientas ir įvestas rodiklis – procentilio eilė Neq %. Ši procentilio eilės vertė nustatoma, kai ją atitinkanti procentilio vertė PNeq sutampa su matavimo laiko intervalo ekvivalentiniu lygiu. Nustatyta, kad rodiklio Neq vertė stipriai didėja esant sudedamųjų aplinkos triukšmo dalių, neatitinkančių kelių transporto triukšmo, pavyzdžiui, didelės energijos garso pliūpsnių. Nustatyta teorinė ir grafinė Neq priklausomybė nuo išmatuotų momentinių triukšmo lygių pasiskirstymo pločio, laikant, kad jie pasiskirstę pagal normaliojo skirstinio dėsnį. Natūriniai matavimai šalia kelių su intensyviu srautu Vilniaus mieste, kai dominuoja pastovus kelių transporto triukšmas, parodė, kad trumpalaikė (15÷60 min) rodiklio Neq vertė nuo 7:00 iki 19:00 yra stabili ir svyravo 69÷74 %. Todėl žymus šio rodiklio padidėjimas gali būti naudojamas kaip rodiklis kitiems triukšmams, nebūdingiems nagrinėjamai aplinkai, nustatyti ir taikomas trumpalaikio matavimo intervalo riboms įvertinti.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1301
ISSN: 1648-4142 print
1648-3480 online
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Transport_ISSN_1648-4142_Vol26_No1_2011_Jagniatinskis.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback