VGTU talpykla > Mechanikos fakultetas / Faculty of Mechanics > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1355

Title: Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas
Authors: Jančiauskas, Bronius
Maceika, Augustinas
Strazdas, Rolandas
Toločka, Eligijus
Zabielavičienė, Irena
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Jančiauskas, B.; Maceika, A.; Strazdas, R. 2012. Pramonės įmonių valdymas: planavimas, organizavimas, vadovavimas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 312 p.
Description: Pagrindinis šios mokomosios knygos tikslas – suteikti pramonės įmonės valdymo procesui reikalingų ekonomikos ir vadybos sričių teorinių žinių, kurios, taikomos inžinerinės veiklos praktikoje, išugdytų gebėjimus veikti ne tik nacionalinės, bet ir globalios konkurencijos sąlygomis. Naudojantis šia knyga bus galima atlikti ne tik praktinės situacijos įmonėje analizę, bet ir pasirinkti reikiamą sprendimo būdą inžinerinės problemos metodologinės ir praktinės motyvacijos srityje. Leidinys skirtas technologijos mokslų srities, gamybos inžinerijos studijų krypties studentams ir skaitytojams, kurie domisi pramonės įmoniu veiklos valdymo ir inžinerinės pažangos temomis. Knyga gali būti naudojamasi studijuojant modulius MEPVB11051 „Pramonės įmonių valdymas“, MEPVB11063 „Gamybos planavimas ir organizavimas“ ir MEPVM11004 „Operacijų tyrimai“. Leidinį rekomendavo VGTU Mechanikos fakulteto studijų komitetas Recenzavo: dr. Artūras Jakubavičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas prof. dr. Vytautas Turla, Vilniaus Gedimino technikos universitetas Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų l ėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmos pakopos inžineriniu studijų programų atnaujinimas gerinant studiju kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemone „Studiju kokyb s gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2- ŠMM-07-K-01-051, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-051.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1355
ISBN: 978-609-457-167-1
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1288_Janciauskas_dSpace.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback