VGTU talpykla > Mechanikos fakultetas / Faculty of Mechanics > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1367

Title: Pažangios inžinerinės medžiagos: savybės, gamyba, taikymas
Authors: Valiulis, Algirdas Vaclovas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Valiulis, A. V. 2012.Pažangios inžinerinės medžiagos: savybės, gamyba ir taikymas: vadovėlis. Vilnius: Technika. 524 p.
Description: Vadovėlyje nagrinėjama naujų rūšių medžiagų ar medžiagų grupių, sukurtų pastaraisiais dešimtmečiais, raida ir taikymas įvairiose techninės veiklos srityse. Supažindinama su miltelinių medžiagų gamyba, miltelių mechaninio legiravimo principais ir būdais, įvairios paskirties paviršinėmis dangomis, kietosiomis medžiagomis, medžiagomis elektronikos ir saulės energetikos elementams gaminti, karščiui atsparių lydinių (superlydinių) kūrimo raida. Aprašomos nanokristalinės, superkietosios, fotovoltinės, funkcinių dangų ir kt. medžiagos. Nagrinėjama vidinė medžiagų sandara, jos susidarymo sąlygos, savybės, ypatumai ir gamybos būdai. Vadovėlis padės dėstytojui paskaitų metu kuo suprantamiau perteikti dėstomo dalyko teorines ir praktines žinias, o studentui – kuo geriau įsisavinti dėstomą medžiagą dirbant savarankiškai, formuojant praktinių tyrimų įgūdžius, vystant problemų formulavimo, sistemų, procesų ir jų elementų kūrimo gebėjimus, ugdant saugaus darbo įgūdžius. Vadovėlyje pateikiama medžiaga padės siekti dėstomo dalyko supratimo – gebėjimo suprasti ir interpretuoti mokomąją informaciją; pritaikymo – gebėjimo naudoti išmoktą medžiagą realioms problemoms spręsti; analizės – gebėjimo padalinti informaciją į sudėtines dalis ir ieškoti šių dalių tarpusavio sąveikos; sintezės – gebėjimo dalis sujungti į vieną visumą; įvertinimo – gebėjimo nustatyti medžiagos vertingumą duotam tikslui pasiekti. Knygoje pateikiama informacija gauta iš autentiškų ir medžiagų mokslo bei inžinerijos srityse aukštai vertinamų šaltinių. Prie pateiktos faktinės medžiagos nurodyti literatūros šaltiniai. Autorius neprisiima atsakomybės už šiuose šaltiniuose pateikiamų duomenų tikslumą. Vadovėlis skirtas universitetinių aukštųjų technikos mokyklų technikos specialybių studentams, neuniversitetinių aukštųjų technikos mokyklų (kolegijų) dėstytojams ir studentams bei visiems, besidomintiems medžiagų mokslo raida. Knygos leidimą rėmė Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos 2.5 priemonės projektas „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(-si) metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1- 2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projektą rėmė Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies rėmė Europos Sąjunga.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1367
ISBN: online 978-609-457-112-1
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1262-S_Valiulis_WEB.pdf39.32 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback