VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1369

Title: Automobilių borto diagnostikos sistemos. Pagrindai
Authors: Nagurnas, Saulius
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Nagurnas, S. 2012. Automobilių borto diagnostikos sistemos. Pagrindai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 106 p.
Description: Mokomojoje knygoje apžvelgiamos automobiliuose naudojamos borto diagnostikos sistemos OBD I, OBD II. Pateikiami šių sistemų konstrukciniai ypatumai, tam tikri gedimų diagnozavimo principai ir diagnostikai naudojama įranga. Aprašomi protokolai, naudojami diagnozavimo gedimų kodams nuskaityti, duomenų perdavimo sistemų tipai ir pačių gedimų kodų struktūra bei šifravimas. Nagrinėjamos naujosios duomenų perdavimo technologijos. Leidinys skirtas sausumos transporto inžinerijos krypties automobilių transport specializacijos studentams, studijuojantiems automobilių diagnostiką, automobilių elektros įrenginius, automobilių elektronines valdymo sistemas, automobilių techninę priežiūrą ir remontą. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1369
ISBN: 978-609-457-234-0
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1350_Nagurnas_Automobiliu_WEB_renewed.pdf8.76 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback