VGTU talpykla > Mechanikos fakultetas / Faculty of Mechanics > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1370

Title: Matavimų teorija ir praktika
Authors: Vekteris, Vladas
Kasparaitis, Albinas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Vekteris, V.; Kasparaitis, A. 2012. Matavimų teorija ir praktika: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 248 p.
Description: Mokomojoje knygoje pateiktos žinios apie statistinę matavimų duomenų analizę, matavimo duomenų tvarkymo metodus ir statistinių hipotezių tikrinimą. Aprašytos šiuolaikinės linijinių ir kampinių poslinkių matavimo sistemos, jų elementai ir komparatoriai. Knyga skirta visų mechanikos specialybių studentams. Knygos tema atitinka Europos universitetų panašaus tipo leidinių tematiką. Šia mokomąja knyga galės naudotis ne tik technikos, bet ir kitų universitetų studentai, magistrai, taip pat pramonės darbuotojai ir kolegijų studentai. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM -07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM -07-K-01-051, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM -07-051.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1370
ISBN: 978-609-457-213-5
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1318_Vekteris_Matavimu_WEBui.pdf15.01 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback