VGTU talpykla > Antano Gustaičio aviacijos institutas / Antanas Gustaitis' Aviation Institute > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1409

Title: Matematika aviatoriams
Authors: Meilūnas, Mečislavas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Meilūnas, M. 2012. Matematika aviatoriams: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 79 p.
Description: Mokomojoje knygoje apžvelgti tie elementariosios matematikos skyriai, kuriuos išmanyti – bent jau tiek, kiek pateikta čia, būtina studijuojantiems matematiką įvairių VGTU specialybių, taip pat ir VGTU Aviacijos instituto studentams. Knygą sudaro keturios dalys: „Aritmetika“, „Geometrijos elementai“, „Algebrinės lygtys ir jų sistemos“ ir „Funkcijos“. Kiekvienoje dalyje pateiktos atitinkamos matematikos šakos pagrindinės sąvokos ir teiginiai, jie iliustruojami pavyzdžiais. Norint kuo geriau įsisavinti žinias, kaip visada, patartina atlikti kuo daugiau pratimų ir išspręsti taikomųjų uždavinių. Kai kurie tam tinkami vadovėliai ir uždavinynai nurodyti literatūros sąraše. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1409
ISBN: 978-609-457-252-4
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1367-S_Meilunas_Matematika_WEB.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback