VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1415

Title: Kompleksinio projekto „Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas“ rengimo metodiniai nurodymai
Authors: Liudvinavičius, Lionginas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Liudvinavičius, L. 2012. Kompleksinio projekto „Geležinkelio riedmenų eksploatavimo tobulinimas“ rengimo metodiniai nurodymai: praktinių darbų metodika. Vilnius: Technika. 59 p.
Description: Leidinyje pateikiami Transporto inžinerijos studijų programos Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos kompleksinio projekto rengimo, turinio įforminimo, struktūros, atlikimo, vertinimo reikalavimai. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1415
ISBN: 978-609-457-265-4
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1375-S_Liudvinavicius_Gelezinkelio_WEB.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback