VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1436

Title: Transporto priemonių dinamika
Authors: Bogdevičius, Marijonas
Junevičius, Raimundas
Vansauskas, Vidmantas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Bogdevičius, M.; Junevičius, R.; Vansauskas, V. 2012. Transporto priemonių dinamika: metodiniai praktinių užsiėmimų nurodymai. Vilnius: Technika. 90 p.
Description: Knygoje dėstomos bendros žinios apie dinaminių sistemų elementus ir jų taikymą kuriant transporto priemonių modelius. Pateikiami uždavinių sudarymo ir sprendimo pavyzdžiai,automobilių pakabų supaprastinimo metodai, uždavinio suformavimo ir sprendimo eigos eiliškumas bei užduotys savarankiškam darbui. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1436
ISBN: 978-609-457-276-0
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1381-S_Bogdevicius_Transporto_WEB.pdf5.74 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback