VGTU talpykla > Mechanikos fakultetas / Faculty of Mechanics > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1445

Title: Elektronikos įtaisai ir sistemos
Authors: Kvedaras, Vygaudas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Kvedaras, V. 2012. Elektronikos įtaisai ir sistemos: vadovėlis. Vilnius: Technika. 216 p.
Description: Knygoje pateikiamos svarbiausios žinios apie pagrindinius elektronikos įtaisus ir sistemas, naudojamas mechatronikoje: jutiklius, stiprintuvus, logines schemas, skaitmeninius-analoginius bei analoginius-skaitmeninius keitiklius, atmintines, mikroprocesorius ir mikroprocesorines sistemas. Supažindinama su jų konstrukcija, veikimo principais, savybėmis ir naudojimo sritimis. Leidinys skirtas pirmosios pakopos mechanikos inžinerijos studijų programos mechatronikos specializacijos studentams, studijuojantiems elektroninių įtaisų ir sistemų modulį. Leidinys taip pat gali būti naudingas ir kitų programų studentams, studijuojantiems elektronikos modulį. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Mechanikos fakulteto projektą „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo (-si) metodus“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051) pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1445
ISBN: 978-609-457-205-0
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1316_Kvedaras_Elektronikos_WEB.pdf15.36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback