VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1448

Title: Transporto sistemos elementai (automobilių keliai ir jų statiniai)
Authors: Sivilevičius, Henrikas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Sivilevičius, H. 2012. Transporto sistemos elementai: automobilių keliai ir jų statiniai: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 111 p.
Description: Mokomojoje knygoje nagrinėjama kelių transporto sistemos infrastruktūros sudedamoji dalis – automobilių keliai ir jų statiniai. Atskleista transporto sistemos paskirtis ir reikiamos savybės, išanalizuoti automobilių kelio elementai, jo dangos konstrukcija, mazgai, sankirtos ir sankryžos. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1448
ISBN: 978-609-457-297-5
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1394-S_Sivilevicius_Transporto_WEB.pdf7.92 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback