VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1473

Title: Urbanistinių funkcijų mutacijų poveikis miesto istorinės aplinkos kaitai
Other Titles: Urban Mutations Affecting the Changes of Historical Urban Environment
Authors: Mozūriūnaitė, Skirmantė
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Mozūriūnaitė, S. 2012. Urbanistinių funkcijų mutacijų poveikis miesto istorinės aplinkos kaitai: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 186 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjami funkcinių mutacijų reiškinio kaitos ypatumai. Pagrindinis tyrimo objektas – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų centrinių dalių funkcinės struktūros mutacijos ir kaita skirtingų visuomeninių santvarkų bei technologinių atradimų laikotarpiu 1960–2009 m. Urbanistinės funkcijos yra svarbus urbanistinės struktūros elementas, atspindintis urbanistinės struktūros problemas ir jas veikiančius veiksnius. Detalus tyrimas Vilniaus miesto pavyzdžiu atskleidžia funkcijų kompleksiškumo ir daugiafunkciškumo problemą. Pagrindinis disertacijos tikslas – įvertinti susidariusių funkcinės struktūros mutacijų ir transformacijų centrinėse Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) dalyse ypatumus ir jas lemiančius veiksnius. Disertacijoje taip pat siekiama atskleisti miesto funkcijų struktūros, mutacijų ir transformacijų dėsningumus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei priedai. Įvadiniame skyriuje pristatoma ir aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autorės paskelbtos publikacijos disertacijos tema recenzuojamuose leidiniuose, skaityti pranešimai konferencijose ir disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame nagrinėjama urbanistinių mutacijų samprata. Šiame skyriuje aptariama reiškinio samprata, reiškinio ištirtumo laipsnis ir tyrimo metodika. Pirmojo skyriaus pabaigoje pateikiamas apibendrinimas ir formuluojami darbo uždaviniai. Antrame skyriuje tiriamas funkcinių mutacijų reiškinio potencialas, pateikiama nauja funkcijų klasifikacija pagal funkcijų veiklos sritis, pristatomas natūrinis tyrimas Vilniaus miesto pavyzdžiu. Vėliau skyriuje atskleidžiami veiksniai, darantys įtaką funkcijų kaitai. Trečiame skyriuje apžvelgiamos funkcijų kaitos Kauno ir Klaipėdos centrinėse miesto dalyse ir senamiestyje. Aptariamos ir nagrinėjamos funkcijų raiškos formos, modeliai, aiškinamasi jų dinamikos veiksniai. Tyrimo metu pastebėtos ir aptartos funkcinių mutacijų valdymo galimybės. Disertacijos tema paskelbti trys straipsniai recenzuojamame leidinyje „Urbanistika ir architektūra“. Disertacijos tema perskaityti trys pranešimai Lietuvos mokslinėse konferencijose 2009–2011 m.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1473
ISBN: 978-609-457-314-9
Appears in Collections:Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2029_MOZURIUNAITE_DISERTACIJA.pdf7.08 MBAdobe PDFView/Open
2029_MOZURIUNAITE_PRIEDAI.pdf12.11 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback