VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1484

Title: Daugiabučių namų miestų gyvenamuosiuose rajonuose darnaus atnaujinimo vertinimas
Other Titles: Assessing Sustainable Refurbishment of Apartment Buildings in Urban Neighbourhoods
Authors: Alchimovienė, Jurgita
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Alchimovienė, J. Daugiabučių namų miestų gyvenamuosiuose rajonuose darnaus atnaujinimo vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius; Technika. 160 p.
Description: Pastatų, statytų iki 1992 m., ir jų aplinkos atnaujinimas yra vis didėjančios svarbos uždavinys. Didelę dalį visų pastatų sudaro daugiabučiai, todėl jų atnaujinimas yra aktuali problema. Lietuvoje apie 96 % daugiabučių pastatyti iki 1993 m., modernizuoti reikia apie 30 000 namų (Daugiabučių... 2010). Jie yra neekonomiški, neekologiški, jų šildymui suvartojama daug energijos, dėl to išskiriamas didelis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Disertacijos tikslas – pasiūlyti Lietuvos daugiabučių namų miestų gyvenamuosiuose rajonuose darnaus atnaujinimo vertinimo metodą, siekiant padidinti daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo efektyvumą. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir šeši priedai. Pirmajame skyriuje pateikiamos darnaus vystymosi ir darnaus daugiabučių atnaujinimo sampratos, apžvelgiami ES šalių miestų rajonų darnaus atnaujinimo pavyzdžiai, analizuojamos Lietuvos miestų gyvenamųjų rajonų ir kvartalų atnaujinimo planavimo problemos, daugiabučių namų būklė ir gyvenamosios aplinkos problemos, apžvelgiamos Lietuvos daugiabučių namų atnaujinimo finansavimo programos bei pasiūlytos Lietuvos daugiabučių gyvenamųjų namų rajonų modernizavimo strategijos ir jomis grindžiami scenarijai. Antrajame skyriuje analizuojami dažniausiai pasaulyje taikomi darnių pastatų vertinimo metodai ir sistemos. Didelė dalis pastatų vertinimo sistemų, grindžiamos BREEAM ar LEED struktūromis, todėl šie metodai palyginami, nustatomi trūkumai ir privalumai. Trečiajame disertacijos skyriuje, remiantis pasaulyje pripažintu BREEAM metodu, siūlomas Lietuvos daugiabučių namų miestų gyvenamuosiuose rajonuose darnaus atnaujinimo vertinimo metodas. Jis pritaikytas atsižvelgus į Lietuvos sąlygas, pakoregavus ir pakeitus šaliai neaktualius kriterijus, sukūrus ekonominių kriterijų grupę ir iš naujo nustačius kriterijų grupių reikšmingumus. Remiantis autorės pasiūlytu metodu sukurta daugiabučių namų darnaus atnaujinimo vertinimo sprendimų paramos sistema (DNDAVSPS). Ketvirtajame skyriuje taikant sukurtą DNDAVSPS įvertinamas realaus tipinio daugiabučio namo ir jo atnaujinimo projekto darnumas. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: du – mokslo žurnale, įtrauktame į ISI Web of Science duomenų bazę, vienas – žurnale, įtrauktame į ICONDA ir Business Source Complete duomenų bazę; trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Index Copernicus tarptautinę duomenų bazę, vienas – recenzuojamame tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinyje. Disertacijos tema perskaityti penki pranešimai keturiose Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1484
ISBN: 978-609-457-324-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2040_Alchimoviene_Disertacija.pdf2.75 MBAdobe PDFView/Open
2040_Alchimoviene_Priedai.pdf4.15 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback