VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1492

Title: Žodžio trukmės signalų apdorojimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas
Other Titles: Development and Implementation of Means for Word Duration Signal Processing
Authors: Ivanovas, Edgaras
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Ivanovas, E. 2012. Žodžio trukmės signalų apdorojimo priemonių kūrimas ir įgyvendinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 146 p.
Description: Šneka žmogui yra viena priimtiniausių ir patogiausių bendravimo formų, todėl kompiuterizuotų sistemų valdymas balsu yra ypač reikalingas, kai asmens galimybes tai daryti įprastais būdais riboja kiti atliekami veiksmai ar jo būklė. Šnekos signalų apdorojimo priemonių įgyvendinimą mobiliuosiuose įrenginiuose ar įterptinėse sistemose apsunkina ribota greitaveika, veikimo trukmė atminties apimtis. Disertacijoje nagrinėjama žodžio trukmės signalų apdorojimo priemonių tikslumo ir greitaveikos, tinkamos šiuolaikiniams įren- giniams, problema. Darbo tikslas – sukurti žodžio trukmės signalų apdorojimo priemones, pasiūlant intelektualiuosius sprendimus žodžio trukmės signalams apdoroti ir ištiriant žodžio trukmės signalų apdorojimo įgyvendinimo galimybes lauku programuojama logine matrica. Jam pasiekti išsikeliami ir sprendžiami trys pagrindiniai uždaviniai: vokalizuotų garsų modeliavimo dinaminiu dirbtiniu neuronu privalumų ir trūkumų tyrimas, dinaminių dirbtinių neuronų tinklų taikymo kalbėtojui identifikuoti pagal žodžio trukmės signalą galimybės tyrimas bei pavienių žodžių atpažinimo, taikant dinaminio laiko skalės kraipymo metodą, praktikoje tinkamo įgyvendinimo lauku programuojama logine matrica galimybės tyrimas. Pirmajame skyriuje pateikiamos esminės žinios apie šneka grįstas atpa- žinimo sistemas, atskleidžiamas šnekos signalo nešamos informacijos įvairia- pusiškumas, apžvelgiami šnekos signalu grįstų sistemų naudojami požymių išskyrimo ir klasifikavimo metodai bei analizuojami sunkumai, su kuriais susiduriama įgyvendinant tokias sistemas mobiliuosiuose įrenginiuose ar įterptinėse sistemose. Pristatoma lauku programuojamų loginių matricų technologija bei jos pritaikomumas šnekos signalų analizės algoritmams įgyvendinti, formuluojami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje siūloma naudoti dinaminį dirbtinį neuroną tikslesniam šnekos signalo vokalizuotų garsų modeliavimui ir pateikiami balsių signalų prognozės tyrimų rezultatai. Trečiajame skyriuje siūloma kalbėtojo identifikavimo pagal žodžio trukmės signalų metodika grįsta dinaminių neuronų tinklais bei parodomas gaunamų rezultatų pranašumas lyginant su kitais metodais. Ketvirtasis skyrius skirtas lietuvių kalbos izoliuotų žodžių atpažinimo sistemos, grįstos dinaminiu laiko skalės kraipymo metodu, įgyvendinimui lauku programuojamoma matrica bei įgyvendinimo tikslumo ir greitaveikos tyrimams. Pagrindiniai disertacijos rezultatai paskelbti 7-uose moksliniuose straips- niuose, iš kurių 5 atspausdinti recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Rezultatai viešinti 9 mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1492
ISBN: 978-609-457-326-2
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2034_IVANOVAS_Disertacija_WEB.pdf979.39 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback