VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1494

Title: Žemės dangos skaitmeninių rastrinių vaizdų klasterinė koreliacinė analizė
Other Titles: The Clusteric Correlation Analysis of Land Cover Digital Raster Images
Authors: Milieškaitė, Jurgita
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Milieškaitė, J. 2012. Žemės dangos skaitmeninių rastrinių vaizdų klasterinė koreliacinė analizė: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 156 p.
Description: Disertacijoje pateiktos skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodikos. Pristatytos kompiuterinės programos, leidžiančios identifikuoti skaitmeninius vaizdus, taikant kovariacinių funkcijų teoriją. Atlikta skaitmeninių vaizdų skaitinės koreliacijos analizė, grindžiant kovariacinių funkcijų teoriją skirtingais kvantavimo intervalais. Žemės dangos pokyčių, kurie atsiranda veikiant įvairiems veiksniams (žmogaus veiklai, erozijai ir kt.), nustatymas vietovėje užima daug laiko. Reikalingi papildomi prietaisai šiems žemės paviršiaus pokyčiams fiksuoti bei įvertinti. Šiame darbe pateikta galimybė automatizuotai, turint skaitmeninius vaizdus, nustatyti tų vaizdų panašumą (priklausomybę). Vaizdų tarpusavio priklausomybė bus įvertinta pagal koreliacijos koeficiento reikšmių kaitą RGB spalvų diapozone. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai ir rezultatų apibendrinimas. Įvadiniame skyriuje pagrindžiama tiriamoji problema, apibrėžiamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pateikiami ginamieji disertacijos teiginiai, pristatomos autorės publikacijos ir pranešimai konferencijose, aprašoma disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros analizei. Jame nagrinėjami esami klasterizavimo metodai ir jų taikymas. Apžvelgiami skaitmeninių rastrinių vaizdų struktūra ir jų analizės metodai, esami GIS metodai ir jų taikymas skaitmeninių vaizdų analizėje. Suformuluoti uždaviniai, kuriuos tikslinga spręsti disertaciniame darbe. Antrajame disertacijos skyriuje pateikiamas teorinis tyrimas. Aptariamos koreliacijos metodų teorinės prielaidos, kovariacinių funkcijų taikymas skaitmeninių vaizdų analizėje. Trečiajame disertacijos skyriuje pateikiami skaitmeninių rastrinių vaizdų identifikavimo tyrimai, įvertinama skaitmeninių vaizdų spektro skirtingų juostų įtaka skaičiavimo rezultatams. Nustatyti skaičiavimų ypatumai, keičiant skaitmeninių vaizdų parametrų reikšmes. Ketvirtajame disertacijos skyriuje pateikiama klasterinės koreliacinės analizės taikymas žemės kadastro automatizuotos apskaitos procedūrose. Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: trys – tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose; vienas – recenzuojamoje tarptautinės konferencijos medžiagoje. Perskaityti 6 pranešimai konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1494
ISBN: 978-609-457-330-9
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2044_MILIESKAITE_Disertacija.pdf8.79 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback