VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1498

Title: Fotovoltinių saulės energijos šaltinių elektroninės valdymo sistemos tyrimas ir tobulinimas
Other Titles: Investigation and Improvement of Electronic Control System for Solar Energy Sources
Authors: Vasarevičius, Dominykas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Vasarevičius, D. 2012. Fotovoltinių saulės energijos šaltinių elektroninės valdymo sistemos tyrimas ir tobulinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 136 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamos fotovoltinių saulės energijos šaltinių didžiausios galios taško sekimo sistemos remiantis saulės spinduliuotės Lietuvoje tyrimais, sudaromi kompiuteriniai imitaciniai modeliai. Sudaromi imitaciniai debesų dangos ir saulės spinduliuotės modeliai, remiantis kuriais atliekami standartinių didžiausios galios taško sekimo algoritmų tyrimai. Pasiūlomas IncCond algoritmo patobulinimas taikant realiame laike apmokomus dirbtinių neuronų tinklus, pateikiami šio algoritmo tyrimų rezultatai. Disertaciją sudaro įvadas, keturi pagrindiniai skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir priedai. Įvadiniame skyriuje pateikiama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai, tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai. Įvado pabaigoje pristatomi pranešimai konferencijose disertacijos tema bei pateikiama disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama literatūros analizė, išanalizuojama fotoelektros iš saulės energijos gavybos raida Lietuvoje. Išnagrinėjus fotoelektros efektą, išskiriamos pagrindinės našumo problemos ir pabrėžiama didžiausios galios taško sekimo sistemų svarba. Atliekama standartinių tokio tipo sistemų analizė ir palyginimas. Nagrinėjami matematinės saulės spinduliuotės analizės pagrindai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašomas imitacinio saulės spinduliuotės modelio Lietuvoje sudarymas remiantis ribota statistine meteorologine informacija. Atliekama sudarytų modelių patikra, sudaromas imitacinis debesų dangos modelis, skirtas didžiausios galios taško sekimo algoritmų tyrimui. Skyriaus pabaigoje formuojamos išvados. Trečiajame skyriuje pristatomas fotovoltinės saulės jėgainės su didžiausios galios taško sekimu imitacinis modelis, nagrinėjama didžiausios galios taško sekimo sistemų našumo įvertinimo problematika, pasiūlomi analitiniai kriterijai našumui eksploatacijos sąlygomis įvertinti. Remiantis modeliu atliekama IncCond algoritmo ir pasiūlytų kriterijų patikra. Skyriaus pabaigoje formuojamos išvados. Ketvirtajame skyriuje pasiūlomas didžiausios galios taško sekimo algoritmas taikant realiame laike apmokomus dirbtinių neuronų tinklus, atliekamas jo tyrimas esant dinamiškoms oro sąlygoms ir pateikiami tyrimo rezultatai. Disertacijos tema paskelbti penki moksliniai straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Du iš jų mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę. Disertacijos tema perskaityti septyni pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1498
ISBN: 978-609-457-343-9
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2056_VASAREVICIUS_Disertacija.pdf6.6 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback