VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1503

Title: Transporto sistemos elementai
Authors: Sivilevičius, Henrikas
Šukevičius, Šarūnas
Maskeliūnaitė, Lijana
Bražiūnas, Justas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Sivilevičius, H.; Šukevičius, Š.; Maskeliūnaitė, L.; Bražiūnas, J. 2012. Transporto sistemos elementai: praktinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika. 97 p
Description: Mokomojoje knygoje pateiktas praktinių užduočių rinkinys. Šie uždaviniai dažnai sutinkami, nagrinėjami ir sprendžiami automobilių ir geležinkelių transporto sektoriuose. Kiekviename leidinio skyrelyje pateikiama užduoties metodika, sprendimo pavyzdys ir savarankiško darbo užduotys. Leidinys skirtas technologijos mokslų srities transporto inžinerijos (03T) pagrindinių studijų studentams, studijuojantiems Transporto sistemos elementai modulį. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1503
ISBN: 978-609-457-347-7
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1420_Sivilevicius_Transporto_WEB.pdf2.85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback