VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1509

Title: Statinių eksploatavimas ir atnaujinimas
Authors: Ustinovičius, Leonas
Ambrasas, Gintautas
Alchimovienė, Jurgita
Ignatavičius, Česlovas
Vilutienė, Tatjana
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Ustinovičius, L.; Ambrasas, G.; Alchimovienė, J. 2012. Statiniu eksploatavimas ir atnaujinimas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 232 p.
Description: Leidinyje aptariami atskirų pastatų ir gyvenamųjų teritorijų atnaujinimo (modernizavimo) tikslai, aptariamos darnaus gyvenamųjų teritorijų atnaujinimo problemos ir sprendžiami uždaviniai, pateikiama konkrečių pavyzdžių. Apžvelgiami reikalavimai naujiems pastatams, esamų daugiabučių pastatų būklės ir modernizavimo poreikio įvertinimo klausimai, užsienio šalių patirtis. Aptariama modernizavimo darbų planavimo, organizavimo ir finansavimo specifika, energetinio efektyvumo užtikrinimo priemonės. Nemažas dėmesys skirtas modernizavimo projektų vertinimui darnos aspektu. Pateikiami dažniausiai pasaulyje taikomi pastatų darnumo vertinimo metodai, taip pat Lietuvos daugiabučių namų darnumo vertinimo metodas, paremtas BREEAM metodika. Suprasdami šiuolaikines darnios statybos ir pastatų atnaujinimo tendencijas autoriai aptaria atsinaujinančius energijos šaltinius, modernias pastatų koncepcijas ir jų panaudojimo atnaujinimo projektuose galimybes. Didelis dėmesys leidinyje skirtas kvartalų ir gyvenamųjų rajonų kompleksiniam modernizavimui, aprašomi įdomiausi įgyvendinti projektai. Įvertindami analizuojamų problemų sprendimų gausą, autoriai siūlo efektyvaus varianto parinkimui taikyti daugiakriterinio vertinimo metodus. Leidinys skirtas VGTU Statybos technologijų ir valdymo studijų studentams. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos socialinio fondo lešas vykdant projekta „Transporto ir civilines inžinerijos sektoriu mokslo, verslo ir studiju integralumo didinimas (TRANCIV)“, VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1509
ISBN: 978-609-457-350-7
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1415_Statiniu_maketas_WEB.pdf6.37 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback