VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1510

Title: Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos
Authors: Ignatavičius, Česlovas
Kalibatas, Darius
Kutut, Vladislavas
Ustinovičius, Leonas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Citation: Ignatavičius, Č.; Kalibatas, D.; Kutut, V.; Ustinavičius, L. 2012. Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijos: mokomoji knyga. Vilnius: Technika. 162 p.
Description: Šis leidinys skirtas moduliams, susijusiems su pastatų statybos technologija ir statybos procesų technologija. Jame pateikiama pastatų rekonstrukcijos technologijų apžvalga, statinių dalių remontas ir sustiprinimas, pastatų modernizavimo konstrukciniai sprendiniai, gyvenamųjų namų modernizavimo ypatumai ir kultūros paveldo objektai darnios plėtros požiūriu. Vadovėlis padės ugdyti gebėjimus projektuoti, bei įgytas teorines žinias taikyti atliekant pastatų ardymo ir likvidavimo darbus, statinių dalių, kaip pamatų, atraminių konstrukcijų, bazės, mūro ir betono konstrukcijos, pastato inžinerinių tinklų, šildymo sistemos, remonto ir sustiprinimo darbus, esamų pastatų ventiliuojamų sienų, tinkuojamų išorės sienų, cokolio, plokščiųjų ir šlaitinių stogų, rūsio sienų šiltinimo darbus, ventiliuojamos išorės sienos ir grindų ant grunto įrengimo darbus, gyvenamųjų namų modernizavimo darbus ir kultūros paveldo objektų priežiūros ir renovacijos darbus. Atliekant šiuolaikinių pastatų bei kultūros paveldo objektų rekonstrukciją, būtina prisilaikyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir nuostatų bei paisyti gerosios praktikos. Todėl tam, kad sukurti darnią aplinką, vadovėlyje nagrinėjami pastatų rekonstrukcijos technologijos bei pastatų modernizavimo konstrukciniai sprendiniai. Modernizuojant kultūros paveldo objektus, būtina ne tik juos pritaikyti prie šiuolaikinių poreikių, bet ir išlaikyti jų kultūrinę vertę. Leidinys skirtas universitetinių statybos inžinerijos bakalaurų studijų pakopos studentams. Tam tikri skyriai gali būti naudojami magistrantūros studijų pakopos studentams. Jis bus naudingas ir praktikams, sprendžiantiems požeminės urbanistikos kūrimo ir naudojimo problemas bei kuriantiems darnią gyvenamąją aplinką. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos socialinio fondo lėšas vykdant projektą „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų integralumo didinimas (TRANCIV)“, VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1510
ISBN: 978-609-457-351-4
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File SizeFormat
1416_Pastatu_maketas_WEB.pdf9.2 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback