VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1516

Title: Oro uostų infrastruktūros eksploatacinio efektyvumo vertinimas patobulintu duomenų apgaubties metodu
Other Titles: Estimation of Airport Infrastructure Exploitation Efficiency by Upgraded Data Envelopment Analysis
Authors: Jaržemskienė, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Jaržemskienė, I. 2012. Oro uostų infrastruktūros eksploatacinio efektyvumo vertinimas patobulintu duomenų apgaubties metodu: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 114 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamos oro uostų eksploatacinio efektyvumo palyginimo problemos. Pagrindinis tyrimo objektas – oro uosto infrastruktūros svarbiausių eksploatacinio efektyvumo rodiklių nustatymas ir vertinimas. Autorės sudarytas oro uostų eksploatacinių rodiklių bendrojo palyginimo efektyvumo vertinimo metodas, kuris gali būti taikomas bet kurioje oro uostų imtyje. Pagal sukurtą metodą atliktas eksperimentas – tarpusavyje palyginti 15 oro uostų 10-tyje šalių. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai bei priedas. Įvade aptarta tiriamoji problema, pristatytas tyrimų objektas, pagrįstas autorės darbo aktualumas ir atitikimas Europos Sąjungos išsikeltiems oro uostų mokslinių tyrimų prioritetiniams uždaviniams laikotarpyje iki 2020 metų. Taip pat suformuluotas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašyta tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė bei pateikti ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje išvardintos autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose disertacijos tema. 1 skyriuje – Oro uostų eksploatacinio efektyvumo teorijų tyrimas – nagrinėjama kaip kiti autoriai klasifikuoja eksploatacinio efektyvumo rodiklius. Pateiktas vertės kūrimo teorijos taikymas oro uostams, kai oro uostu suinteresuotųjų šalių interesai ir tikslai skiriasi ir eksploatacinio efektyvumo rodikliai gali būti suvokiami skirtingai. Taip pat nagrinėjamas duomenų apgaubties analizės taikymas oro uosto eksploataciniam efektyvumui nustatyti. Antrajame skyriuje aprašytas oro uostų bendrojo palyginamojo eksploatacinio efektyvumo metodas. Trečiajame skyriuje pateikti empirinio tyrimo pagal oro uostų bendrojo palyginamojo eksploatacinio efektyvumo metodą rezultatai. Disertacijos tema publikuoti 9 moksliniai straipsniai iš kurių 4 – Thomson Reuters ISI Web of Science duomenų bazėje esančiuose žurnaluose, 3 –tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų rinkiniuose, 2 – Lietuvos mokslinių konferencijų pranešimų leidiniuose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1516
ISBN: 978-609-457-342-2
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2054_Jarzemskiene_ DISERTACIJA_WEB.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open
Jarzemskiene_Disertacijos_PRIEDAS matematine skaiciuokle.xls662 kBMicrosoft ExcelView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback