VGTU talpykla > Transporto inžinerijos fakultetas / Faculty of Transport Engineering > Mokomosios knygos / Study boooks >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1538

Title: Skysčių mechanika. Hidraulinių ir pneumatinių sistemų elementai ir pavaros
Authors: Spruogis, Bronislovas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „Technika“
Description: Mokomoji knyga skiriama universitetų technikos fakultetų dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyriaus studentams, studijuojantiems skysčių mechanikos ir hidraulinių sistemų disciplinas. Ja taip pat galės naudotis aukštesniųjų technikos mokyklų studentai, nagrinėjantys ir baigiamuosiuose darbuose taikantys hidraulines sistemas arba jų elementus. Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1538
ISBN: 978-609-457-368-2
Appears in Collections:Mokomosios knygos / Study boooks

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1423_Spruogis_Skysciu_mechanika_WEB_renew.pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback