VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1541

Title: Bendro ozono kiekio tyrimai ir matavimo metodų tobulinimas
Other Titles: Investigation of Total Ozone Amount and Development of its Research Methods
Authors: Tretjakovas, Sergejus
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Tretjakovas, S. 2012. Bendro ozono kiekio tyrimai ir matavimo metodų tobulinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 142 p.
Description: Disertacijoje pateikiami patobulinti bendro ozono kiekio matavimo metodai ir sukurta papildoma įranga, nagrinėjami bendro ozono kiekio pokyčiai virš Lietuvos ir kaimyninių šalių. Pagrindinis tyrimo objektas yra bendras ozono kiekis ir jo nustatymo metodai. Pagrindinis disertacijos tikslas – įvertinti bendro ozono kiekio pokyčius ir patobulinti tyrimų metodiką, praplečiančią bendro ozono kiekio nustatymo galimybes. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: sukurti patobulintą matavimo metodą naudojant ozonometrą Microtops II ir praplėsti bendro ozono kiekio nustatymo galimybes; išnagrinėti Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse vykstančius bendro ozono kiekio pokyčius, įvertinti kitų šalių duomenų panaudojimo galimybes bendro ozono kiekio nustatymui virš Lietuvos teritorijos, sukurti bendro ozono kiekio įvertinimo matematinį modelį, naudojant kaimyninių šalių atliktų matavimų bendro ozono kiekio rezultatus. Disertaciją sudaro įvadas, penki skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Pirmas skyrius skirtas literatūros analizei. Apžvelgiama informacija apie bendro ozono kiekį, jo pokyčius lemiančius veiksnius, ozono sluoksnio plonėjimo ir ozono skylių atsiradimo priežastis. Atlikta stratosferos ir pažemio ozono kiekiams naudojamų matavimo prietaisų apžvalga. Antrajame skyriuje aprašomas tyrimams naudojamas distancinio matavimo metodas. Pateikiamas patobulintas bendro ozono kiekio nustatymo metodas naudojant automatizuotą matavimo sistemą. Trečiajame skyriuje pateikiami bendro ozono kiekio esant skirtingoms meteorologinėms sąlygoms eksperimentinių tyrimų rezultatai. Aprašytas bendro ozono kiekio nustatymo galimybių praplėtimas naudojant automatizuotą matavimo sistemą. Pateikiami trumpalaikiai eksperimentiniai tyrimai naudojant kompleksinio stebėjimo sistemą, kuri apjungia Lietuvos hidrometeorologijos stoties, Žemės dirbtinių palydovų ir automatizuotos matavimo sistemos rezultatus. Ketvirtame skyriuje aprašomi vykstantys ilgalaikiai bendro ozono kiekio pokyčiai virš Lietuvos ir kaimyninių šalių teritorijų. Spren-džiamos bendro ozono kiekio nustatymo galimybės Lietuvoje, naudojant kaimyninių šalių matavimų rezultatus. Pateikiami sudaryti bendro ozono kiekio skaičiavimo ir jo pokyčio modeliai. Penktame skyriuje aprašomas bendro ozono kiekio pokyčių tyrimams sukurtas papildomas įrenginys – automatizuoto matavimo sistema bei jos įranga. Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: 1 – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į Thomson ISI duomenų bazių sąrašą, 2 – Index Copernicus duomenų bazėje cituojamuose žurnaluose; 3 – recenzuojamose konferencijos medžiagose. disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai Lietuvos konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1541
ISBN: 978-609-457-374-3
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2082_Tretjakovas_Disertacija_WEB.pdf5.21 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback