VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1552

Title: Kelių transporto priemonių vairuotojų elgsenos veiksnių įtakos eismo saugai tyrimas
Other Titles: The Impact of Motor Vehicle Driver Behaviour Factors on Traffic Safety
Authors: Zaranka, Jurijus
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Zaranka, J. 2012. Kelių transporto priemonių vairuotojų elgsenos veiksnių įtakos eismo saugai tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 116 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjami veiksniai, turintys įtakos eismo dalyvių elgesio formavimuisi kelyje, ir jų poveikis vairuotojų patikimumui bei darbingumui. Pagrindinis tyrimo objektas – veiksniai, darantys įtaką eismo dalyvių elgesio formavimuisi. Disertacijos tikslas – teoriškai ir eksperimentiškai nustatyti pagrindinius veiksnius, darančius poveikį eismo dalyvių elgesio formavimusi, įvertinant šių veiksnių svarbą VAKA (vairuotojas–automobilis–kelias–aplinka) sistemos grandžiai (vairuotojui), parenkant tinkamiausią vairuotoją profesionalą. Tyrimų taikymo sritis – vairuotojų profesionalų atrankos metodikos taikymas transporto įmonėse. Disertacijoje taip pat siekiama ištirti alkoholio ir nuovargio įtaką vairuotojų profesionalų patikimumui ir darbingumui. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: išanalizuoti svarbiausius veiksnius, turinčius įtakos eismo dalyvių elgesio formavimuisi, ir jais remiantis sudaryti vairuotojų profesionalų atrankos prielaidas, eksperimentiškai ištirti pagrindinius vairuotojų profesionalų veiksnius, lemiančius profesinį elgesį sudėtingoje situacijoje; sukurti ir aprobuoti tinkamiausio vairuotojo profesionalo atrankos ir vertinimo metodą. Pirmasis uždavinys suformuluotas atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvą 2003/59 EB, kuri numato vairuotojų profesionalų veiksnių, lemiančių jų elgesio formavimąsi kelyje, tyrimą. Antrasis ir trečiasis siejasi su UAB „Vilniaus viešasis transportas“ nuostolingumo dėl eismo įvykių mažinimu. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir šeši priedai. Įvadiniame skyriuje formuluojama problema, aptariamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame analizuojama veiksnių, lemiančių eismo dalyvių elgesio formavimąsi, įtaka saugiam eismui. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikta veiksnių, lemiančių eismo dalyvių elgesio for-mavimąsi, tyrimų metodika. Trečiajame skyriuje analizuojami veiksnių, lemiančių eismo dalyvių elgesio formavimąsi, tyrimų rezultatai ir pasiūlyta tinkamiausio vairuotojo profesionalo paieška, naudojant matematines priklausomybes. Disertacijos tema paskelbti 5 straipsniai, perskaityti 3 pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1552
ISBN: 978-609-457-408-5
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2097_ZARANKA_Disertacija_WEB.pdf4.28 MBAdobe PDFView/Open
2097_ZARANKA_Daktaro disertacijos PRIEDAI.pdf24.31 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback