VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1556

Title: Terminių srautų aptikimas ir prognozavimas taikant dirbtinius neuronų tinklus
Other Titles: Artificial Neural Networks to Updrafts Localization and Forecasting
Authors: Suzdalev, Ivan
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Suzdalev, I. 2012. Terminių srautų aptikimas ir prognozavimas taikant dirbtinius neuronų tinklus: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 120 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamos terminių srautų paieškos ir prognozavimo autonominio orlaivio skrydžio metu problemos. Pagrindinis tyrimų objektas yra terminių srautų aparatinis aptikimas ir prognozavimas. Terminiai srautai yra labai svarbus autonominio orlaivio skrydžio charakteristikų, kaip antai skrydžio laikas ir trukmė, gerinimo šaltinis. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti metodikas ir algoritmus, leidžiančius aptikti terminį srautą, nustatyti bei sėkmingai prognozuoti jo parametrus. Sukurtų metodų ir algoritmų taikymo sritis – autonominių orlaivių valdymo sistemų sintezė, meteorologiniai mezomastelinių meteorologinių reiškinių tyrimai, biologinius skaičiavimo modelius naudojančių sistemų sintezė. Darbe sprendžiami keli uždaviniai: terminio srauto aptikimas naudojant orlaivio navigacinių parametrų matavimo duomenis, terminio srauto modeliavimas bei modeliui reikalingų duomenų pateikimas. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir tris priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir konferencijų pranešimai bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikiama su disertacijos objektais susijusių literatūros šaltinių apžvalga. Apžvelgiama literatūra apie atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą autonominių orlaivių skrydžio metu. Pateikiama dirbtinių neuronų taikymo duomenų apdorojimo bei prognostikos srityje literatūros šaltinių apžvalga. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje sudaromas terminio srauto empirinis modelis. Trečiajame skyriuje nagrinėjamos terminiam srautui reikalingų duomenų matavimo bei apdorojimo metodikos. Ketvirtajame skyriuje pristatomi atlikti eksperimentai ir jų rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: vienas – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, du – konferencijų medžiagoje, referuotose Thomson ISI duomenų bazėje, du – Inspec duomenų bazėje cituojamame žurnale, trys – recenzuojamoje tarptautinių konferencijų medžiagoje bei vienas – respublikinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 9 pranešimai.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1556
ISBN: 978-609-457-392-7
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2090_SUZDALEV_Disertacija_WEB.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback