VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1562

Title: Lokomotyvų efektyvaus naudojimo tyrimas vertinant vežimų apimčių dinamiką
Other Titles: Research on Efficiency of Locomotive Use Considering Transportation Volume Dynamics
Authors: Jastremskas, Virgilijus
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Jastremskas, V. 2012. Lokomotyvų efektyvaus naudojimo tyrimas vertinant vežimų apimčių dinamiką: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 102 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamos ilgųjų traukinių važiavimo valdymo režimų nustatymas, siekiant taupyti degalus ir mažinant krovinių bei keleivių vežimo laiką. Pagrindiniai tyrimo objektai yra traukinio važiavimo valdymas ir eismo grafikų sudarymas. Šie objektai eksploatuojant geležinkelio traukos riedmenis yra svarbūs tuo, kad optimaliai parinkus traukinio valdymo režimus, sumažinamos sąstato išilginės dinaminės jėgos, padidinamas traukinių eismo saugumas. Tuo pačiu racionaliai parinkus traukinių važiavimo tarpstočiais trukmę, galima sumažinti degalų traukai sąnaudas. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti metodikas ir algoritmus, skirtus ilgųjų traukinių valdymo racionaliems režimams nustatyti ir priemiestinių dyzelinių traukinių važiavimo tarpstočiais trukmei apskaičiuoti, sudarant traukinių eismo grafikus. Disertacijoje taip pat aprašyti riedmenų eksploataciniai bandymai pagrindiniais Lietuvos geležinkelių transporto koridoriais. Disertaciją sudaro įvadas, šeši skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir vienas priedas. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiama disertacijos apimtis ir struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikta išanalizuoti pasaulio ir Lietuvos mokslininkų tiriamieji darbai, vertinantys ilgųjų traukinių važiavimo bei valdymo parametrus, nagrinėjantys traukinių važiavimo modeliavimo ir eismo grafikų sudarymo uždavinius. žinomi Rusijos ir Ukrainos mokslininkai plačiai nagrinėja šiuolaikinius matematinius įrankius, dinaminio programavimo metodus, traukinių racionalių valdymo režimų nustatymo problemas. Antrajame skyriuje pateiktas traukinio išilginės dinamikos matematinis modelis. Trečiajame skyriuje išnagrinėtas traukinių eismo valdymo optimizavimas. Ketvirtajame skyriuje ilgųjų traukinių valdymo racionalų režimų parinkimo programa. Penktame skyriuje pateikiama priemiestinių dyzelinių traukinių važiavimo tarpstočiais trukmės optimizavimas, traukinių eismo grafikų sudarymas. Šeštame skyriuje parašomi ilgųjų traukinių eksploataciniai bandymai ir pateikiamas teorinių bei eksperimentinių rezultatų palyginimas. Disertacijos tema paskelbti 5 straipsniai: 1 – mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidinyje, turinčiame citavimo rodiklį, 1 – mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio, trys – tarptautinių konferencijų pranešimų medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių mokslo konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1562
ISBN: 978-609-457-426-9
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2113_JASTREMSKAS_Disertacija_WEB.pdfDaktaro disertacija3.65 MBAdobe PDFView/Open
JASTREMSKAS_Daktaro disertacijos priedai.pdfDaktaro disertacijos priedai3.9 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback