VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1568

Title: Cilindrinio daugiakanalio ciklono su reguliuojamais pusžiedžiais tyrimai ir tobulinimas
Other Titles: Researches and Development of Cylindrical Multichannel Cyclone with Adjustable Half-Rings
Authors: Jakštonienė, Inga
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Jakštonienė, I. 2012. Cilindrinio daugiakanalio ciklono su reguliuojamais pusžiedžiais tyrimai ir tobulinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 156 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamas cilindrinis daugiakanalis ciklonas kietosioms dalelėms (KD) šalinti. Pagrindinis tyrimo objektas – cilindrinis daugiakanalis ciklonas su reguliuojamais pusžiedžių tarpais. Darbo tikslas – ištirti priklausomybes, darančias įtaką kietosioms dalelėms iš dvifazio srauto daugiakanaliame ciklone šalinti, taip pat remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais patobulinti daugiakanalį cikloną nustatant optimalius reguliuojamų pusžiedžių tarpus. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: nustatyti bendro efektyvumo ciklone priklausomybes nuo oro srauto greičio, kietųjų dalelių dispersiškumo, tankio, koncentracijos ir cilindrinių pusžiedžių skaičiaus, atlikti smulkiadispersinių kietųjų dalelių šalinimo iš srauto tyrimus norint nustatyti optimalius pusžiedžių tarpus bei vienfazio ir dvifazio srauto aerodinaminių procesų modeliavimą. Disertaciją sudaro įva-das, šeši skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, taip pat naudotos literatūros bei autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir vienas priedas. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, iškeliamas mokslinis darbo naujumas ir praktinė darbo rezultatų reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai, taip pat pristatomos disertacijos tema paskelbtos autorės publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skiriamas literatūros apžvalgai, kurioje nagrinėjama oro tarša KD, pasaulyje naudojamų ciklonų konstrukcijos ir jų panaudojimo sritys, aprašomos pernašos procesų modeliavimo programos, formuluojamos išvados ir uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikiama dinaminio slėgio matavimo kreivalinijiniuose kanaluose tyrimų metodika, rezultatai, jų analizė ir išvados. Trečiajame skyriuje pristatoma daugiakanalio ciklono bendro efektyvumo, naudojant skirtingos kilmės KD, eksperimentinių tyrimų metodika, rezultatai, jų analizė ir išvados. Ketvirtajame skyriuje nagrinėjama skirtingo dydžio KD šalinimo oro sraute daugiakanaliame ciklone metodika, pateikiama gautų rezultatų analizė ir išvados. Penktajame skyriuje aprašomas skaitinis vienfazio ir dvifazio srauto modeliavimas, gauti rezultatai nagrinėjami, vaizduojami ir lyginami su eksperimentiniais duomenimis. Šeštajame skyriuje pristatomas daugiakanalis ciklonas ir nurodomos jo naudojimo sritys. Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: 3 straipsnių rinkinyje, įtrauktame į ISI Web of Sciense duomenų bazes, 4 kitose referuojamose tarptautinėse duomenų bazėse, 1 recenzuojamame tarptautinės konferencijos Lietuvoje leidinyje. Disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai respublikinėse bei tarptautinėse konferencijose. Įteiktos dvi patentinės paraiškos: daugiakanalis ciklonas (spiralinis korpusas) Ukrainos valstybinio intelektinės nuosavybės departamentui, daugiakanalis ciklonas (cilindrinis korpusas) – LR Valstybiniam patentų biurui.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1568
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2101_Jakstoniene_Disertacija_WEB.pdf3.54 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback