VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1578

Title: Žemės plutos deformacijų ir įtempių tyrimas geodeziniais metodais (Baltijos regiono pavyzdžiu)
Other Titles: Research of Earth’s Crust Strains and Stresses by Geodetic Method (Baltic Region Example)
Authors: Levinskaitė, Daiva
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Levinskaitė, D. 2012. Žemės plutos deformacijų ir įtempių tyrimas geodeziniais metodais (Baltijos regiono pavyzdžiu): daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 150 p.
Description: Disertacijos tikslas – ištirti dabartines Žemės plutos deformacijas ir įtempius Baltijos regione, nustatyti deformacijų rodiklių sklaidos dėsningumus. Darbo tikslui pasiekti reikia spręsti šiuos uždavinius: 1) Parengti patobulintą metodiką dabartinių Žemės plutos judesių rodiklių nustatymui, įvertinant Žemės formos sferoidiškumą; 2) Taikant parengtą metodiką, įvertinti dabartinių Žemės plutos judesių charakteristikas; 3) Parengti apskaičiuotų Žemės plutos deformacijų rodiklių tikslumo įvertinimo metodiką; 4) Taikant parengtą metodiką, atlikti nustatytų dabartinių Žemės plutos deformacijų rodiklių tikslumo bei patikimumo analizę; 5) Ištirti dabartinių Žemės plutos deformacijų dėsningumus ir sklaidos ypatumus. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai ir bendrosios išvados. Įvade pagrindžiama tiriamoji problema, apibrėžiamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomas mokslinis darbo naujumas, pateikiami ginamieji disertacijos teiginiai, pristatomos autoriaus publikacijos ir pranešimai konferencijose, aprašoma disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje nagrinėta mokslinė literatūra Žemės plutos judesių nustatymo pagal kartotinių geodezinių matavimų duomenis klausimais. Suformuluoti probleminiai tyrimų klausimai bei uždaviniai darbo tikslui pasiekti. Antrajame skyriuje išnagrinėta dabartinių Žemės plutos deformacijų rodiklių bei įtempių įvertinimo metodika pagal geodezinių matavimų duomenis. Pateiktas naujas nustatytų Žemės plutos deformacijų rodiklių tikslumo įvertinimo metodas. Parengta patobulinta Žemės plutos deformacijų rodiklių nustatymo, įvertinant į Žemės formos sferoidiškumą, metodika. Trečiajame skyriuje pateikti Žemės plutos deformacijų ir įtempių tyrimų, atliktų pagal antrajame skyriuje rekomenduotą metodiką, rezultatai. Ketvirtajame skyriuje įvertinti Žemės plutos deformacijų rodiklių ir įtempių pokyčių kaitos Baltijos regione dėsningumai. Tyrimų rezultatai palyginti su kitų tyrėjų duomenimis. Bendrosiose išvadose pateikti apibendrinti tyrimų rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: penki – tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose periodiniuose žurnaluose, vienas – tarptautinės konferencijos medžiagoje, vienas – kitame leidinyje, perskaityti 8 pranešimai konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1578
ISBN: 978-609-457-365-1
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2066_LEVINSKAITE_Disertacija_WEB.pdf5.35 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback