VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1580

Title: Akustinio ciklono tyrimas
Other Titles: The Research of Acoustic Cyclone
Authors: Ozarovskis, Darius
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Ozarovskis, D. 2012. Akustinio ciklono tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 118 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamas oro srauto, užteršto smulkiomis dalelėmis (0,1 ≤ d ≤ 10 μm), vienas iš sausųjų valymo metodų. Pagrindinis tyrimo objektas yra akustinis ciklonas su antriniu priešpriešiniu oro srautu. Ciklono veikimo principas pagrįstas išcentrine jėga, kuri veikia daleles įsuktame oro sraute. Ciklonai labai plačiai naudojami dėl savo paprastumo, pigumo ir patogios eksploatacijos. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti ir ištirti akustinį cikloną. Akustinio ciklono tyrimams buvo naudojami skaitiniai ir eksperimentiniai metodai. Disertacijoje siekiama ištirti ciklono užteršto oro srauto valymo efektyvumą. Sukurto ciklono taikymo sritis prasiplečia – dalelių, atskiriamų iš oro srauto, matmenų diapazonas padidėja, t. y. galima išvalyti smulkesnes nei 1 μm daleles, todėl oro valymo įrenginiuose nereikia montuoti papildomų pluoštinių filtrų. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: dalelių elgsenos akustiniame lauke, jų sąveikos, akustinio lauko šaltinių ir jų panaudojimo analizė; akustinio ciklono koncepcijos teorinis pagrindimas, srautų akustiniame ciklone simuliacija; akustio ciklono kūrimas ir ciklono eksperimentiniai tyrimai. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikta dalelių sąveikos akustiniame lauke ir akustinių šaltinių tobulinimo raidos analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašomi akustinių šaltinių kūrimas bei tyrimai. Trečiajame skyriuje tiriama akustinio lauko parametrų įtaka smulkių dalelių sukibimui. Ketvirtajame skyriuje pateikti skaitiniai bei eksperimentiniai akustinio ciklono tyrimai ir jų rezultatai. Disertacijos tema paskelbti šeši straipsniai: vienas – žurnale, įtrauktame į Thomson ISI sąrašą, du – Inspec duomenų bazėje cituojamame žurnale, trys – konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti keturi pranešimai tarptautinėse Lietuvos ir kitų šalių konferencijose. Patentuotas vienas išradimas.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1580
ISBN: 978-609-457-422-1
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2105_Ozarovskis_Disertacija_WEB.pdf9.09 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback