VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1582

Title: Realiojo laiko skenavimo antivirusinių sistemų našumo charakteristikų tyrimas
Other Titles: Real-Time Antivirus Scanning Methods Characteristics' Efficiency Study
Authors: Radvilavičius, Lukas
Issue Date: 2012
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Radvilavičius, L. 2012. Realiojo laiko skenavimo antivirusinių sistemų našumo charakteristikų tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 114 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamas realiojo laiko antivirusinių sistemų efektyvumo didinimas naudojant taisyklėmis grįstą ekspertinę sistemą. Eksperimentams naudota iš realių vartotojų surinkta informacija apie vykdomų veiksmų sekas su bylų valdymo sistema. Darbas apima realiojo laiko antivirusinės sistemos projektavimo, kūrimo procesus ir eksperimentinį tyrimą. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariamas problemos formulavimas, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimu metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje analizuojama kenksmingo programinio kodo raida, jo sandara ir elgsenos pavyzdžiai. Analizuojami realiojo laiko skenavimo mechanizmų realizacijos būdai ir veikimo principai. Aptariama Windows API funkcijų sekų stebėjimo metodologija, analizuojamas jos pritaikymas realiojo laiko antivirusinėms sistemoms kurti. Daug dėmesio skiriama ekspertinių sistemų taikymo informacinėse saugos sistemose būdai ir galimybės. Aptariama kenksmingo programinio kodo techninė analizė, informacijos saugos sistemų projektavimo metodai. Antrajame skyriuje suformuluojami sistemai keliami funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, pateikiamas sistemos prototipo projektas, kurio svarbiausios dalys atvaizduojamos tiek UML, tiek UMLSec diagramomis. Trečiajame skyriuje aprašomas sukurtas realiojo laiko skenavimo sistemos prototipas, demonstruojamos jo galimybės, atskleidžiama ekspertinės sistemos struktūra. Daug dėmesio skiriama laboratorinėms sąlygoms, kuriomis buvo vykdomi tyrimai su KPK bei analizuojami vartotojų veiksmai dirbant su kompiuteriniais įrenginiais. Detaliai aptariama virtualios laboratorijos struktūra, aprašomi laboratorijos adaptacijos darbai ir pasiekti rezultatai. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais daromos išvados, kad ekspertinių sistemų taikymas, siekiant pagerinti realiojo laiko skenavimo antivirusinės sistemos darbą, yra galimas. Disertacijos tema paskelbti penki straipsniai: trys straipsniai recenzuoja-muose mokslo žurnaluose ir du straipsniai kituose leidiniuose. Disertacijos tema atliktų tyrimų rezultatai pristatyti keturiose mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1582
ISBN: 978-609-457-423-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2109_RADVILAVICIUS_Disertacija_WEB.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback