VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1620

Title: Kalcio hidrosilikatų susidarymą intensyvinančių priedų poveikis autoklavinio akytojo betono formavimo mišinių ir produktų savybėms
Other Titles: Influence of Additives Intensifying Formation of the Calcium Hidrosilicates on Properties of the Forming Mixtures and Products of Autoclaved Aerated Concrete
Authors: LEKŪNAITĖ, Lina
Issue Date: 2013
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Lekūnaitė, L. 2013. Kalcio hidrosilikatų susidarymą intensyvinančių priedų poveikis autoklavinio akytojo betono formavimo mišinių ir produktų savybėms: daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 100 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamas autoklavinis akytasis betonas (AAB) su kalcio hidrosilikatų susidarymą intensyvinančiais silicio dioksido mikrodulkių (AS) ir malto anglies pluošto (AP) priedais. AAB − universali statybinė medžiaga, pasižyminti geromis tiek stiprumo, tiek termoizoliacinėmis savybėmis. Šio betono gamybai naudojamos natūralios žaliavos: kalkės, kvarcinis smėlis, portlandcementis ir vanduo. Todėl AAB galima vadinti ekologišku. Norint sukurti tokią lengvą ir pakankamo stiprio medžiagą, reikia kruopščiai parinkti geriausias formavimo mišinio sudėtis ir gamybos technologinius parametrus. To neįmanoma padaryti be atskirų komponentų ir visos medžiagos tyrimo. Gaminant AAB labai svarbus yra jo makro- bei mikrostruktūros susidarymas, tai lemia stiprumo savybes. Naudojant AS ir AP priedus siekiama pagerinti minėtas savybes. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašomi tyrimų metodai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje pateikta AAB su priedais mokslinių tyrimų apžvalga. Skyriaus pabaigoje pateiktos literatūrinės apžvalgos išvados ir disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos, pateiktos pagrindinės jų charakteristikos. Taip pat aprašyti taikyti tyrimų metodai ir naudota įranga. Trečiajame skyriuje pateikti kalcio hidrosilikatų susidarymą intensyvinančių AS bei AP priedų ir jų kiekio poveikis AAB formavimo mišinių savybėms. Nustatyta, kaip priedai veikia AAB formavimo mišinių sklidumą, didžiausiąją temperatūrą, išsipūtimo aukštį bei plastiškąjį stiprį. Taip pat šiame skyriuje tirta, kaip minėti priedai keičia AAB tankį, ultragarso impulso greitį, terminę susitrauktį, šilumos laidumą, laidumą vandens garams, atsparumą šalčiui, gniuždymo bei lenkimo stiprius, pateikta AAB su priedais makro- bei mikrostruktūrų analizė. Gauti stiprumo savybių rezultatai apdoroti statistiškai. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais parengta AAB su AS ir AP gamybos technologinė schema. Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai: 3 – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson ISI Web of Science duomenų bazę bei vienas – recenzuojamoje konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti šešiose mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1620
ISBN: 978-609-457-494-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2149_Lekunaite_Disertacija_WEB.pdf3.74 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback