VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Fizinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1637

Title: Magnetinių sūkurių judėjimo YBa2Cu3O7-X superlaidžių sluoksnių kanalais tyrimas ir valdymas
Other Titles: Investigation and Control of Motion of Magnetic Vortices in the Thin Superconducting YBa2Cu3O7-x Films
Authors: STEPONAVIČIENĖ, Lina
Issue Date: 2013
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Steponavičienė, L. 2013. Magnetinių sūkurių judėjimo YBa2Cu3O7-X superlaidžių sluoksnių kanalais tyrimas ir valdymas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 86 p.
Description: Disertacijoje ištirti ploni YBa2Cu3O7-x superlaidininko sluoksniai, kuriuose lazeriu suformuoti dariniai, turintys silpnojo superlaidumo sritis. Mokslinių tyrimų objektas – mišrioji YBa2Cu3O7-x superlaidininko fazė. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti ir paaiškinti YBa2Cu3O7-x superlaidžiųjų darinių elektrines ir magnetines savybes, jais tekant elektros srovei, kurios stipris viršija superlaidininko kritinės srovės stiprį, darinių temperatūrai esant žemesnei nei kritinė superlaidininko medžiagos temperatūra. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: MOCVD būdu užaugintuose superlaidininko YBa2Cu3O7-x plonuosiuose sluoksniuose lazeriu suformuoti superlaidžiuosius darinius ir ištirti silpnojo superlaidumo srities elektrines ir magnetines savybes, dariniu tekant nuostoviajai elektros srovei. Iš elektrinės energijos nuostolių kitimo dėsningumų, paaiškinti sąlygas, kurioms esant atsiranda mišrioji medžiagos būsena, siekiant prognozuoti būsenos nepageidaujamą, atsitiktinį atsiradimą ir vystymąsi. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendros išvados, cituotos literatūros ir disertacijos autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašomos tyrimų metodikos, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmasis disertacijos skyrius skirtas literatūros analizei. Jame nagrinėjamas superlaidumo reiškinys, superlaidžios medžiagos, jų kritiniai parametrai, fazės, Abrikosovo magnetiniai sūkuriai ir antisūkuriai ir koherentinis jų judėjimas, prieraišos mechanizmai. Antrajame disertacijos skyriuje aprašoma YBa2Cu3O7-x sluoksnių ir darinių gamybos technologija. Trečiajame skyriuje pateikiami superlaidžiųjų YBa2Cu3O7-x darinių, turinčių lazerio spinduliuote suformuotas silpnojo superlaidumo sritimis, elektrinių ir magnetinių savybių tyrimų rezultatai. Aiškinami superlaidžiųjų darinių mišriosios fazės elektrinių savybių tyrimų rezultatai. Tiriamas Abrikosovo magnetinių sūkurių tankis bei jų koherentinis judėjimas silpnojo superlaidumo sritimis. Tyrimų rezultatai buvo pristatyti vienuolikoje mokslinių konferencijų, svarbiausi tyrimų rezultatai pateikti penkiose mokslinėse publikacijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1637
ISBN: 978-609-457-563-1
Appears in Collections:Fizinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2171_Steponaviciene_Disertacija_WEB.pdf5.72 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback