VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1650

Title: Mechatroninių pavarų parametrų identifikavimas realiuoju laiku
Other Titles: Real Time Mechatronic Drive Parameters Identification
Authors: JANICKAS, Robertas
Issue Date: 2013
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Janickas, R. 2013. Mechatroninių pavarų parametrų identifikavimas realiuoju laiku: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 124 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjamos parametrų identifikavimo problemos mechatroninėse pavarose, sudaromi pavaros identifikavimo kompiuteriniai imitaciniai modeliai, pristatomi identifikuotų imituojamų ir realių matuojamų mechatroninių sistemų tyrimai, atlikti pritaikius skirtingus valdymo dėsnius. Darbe sprendžiami sintezės ir analizės uždaviniai. Pirmame skyriuje apžvelgiami analizės uždaviniai, kai yra žinomi įėjimo signalai X (greičio ir momento nuostatai) ir trikdžiai T (apkrovos momentas), sudaromos asinchroninio variklio lygčių sistemos, kurias išsprendus gaunami išėjimo kintamieji Y (greitis ir momentas). Antrame skyriuje sprendžiami analizės uždaviniai, kai nustatomi galimi trikdžiai (nuostoliai nereguliuojamose ir reguliuojamose pavarose, nuostoliai pereinamųjų vyksmų metu ir kt.) ir jų poveikis išėjimo signalo kokybei (atitikimui su realaus variklio matuojamais greičio ir momento pereinamaisiais vyksmais). Taip pat pateikiama variklio modelio idealizavimo ir leistinų paklaidų galima įtaka išėjimo signalui (greičiui ir momentui). Trečiame skyriuje yra palyginamos gaunamos paklaidos. Scarbiausias darbo sintezės uždavinys – kaip pasirinktam matematiniam pavaros modeliui rasti parametrų korekciją, kad veikiant užduotiems įėjimo kintamiesiems X (greičio arba momento nuostato signalui), žinomiems/matuojamiems trikdžiams T (apkrovos momentui, tinklo įtampai ir aplinkos temperatūrai), išėjimo kintamiesiems Y (variklio kuriamas momentas, greitis, pagreitis) ir iš dalies yra žinoma pavaros struktūra (pasirinktas pavaros matematinis modelis), reikia patikslinti perdavimo funkcijos F kintamuosius taip, kad būtų gaunami išėjimo kintamieji Y. Tokiu būdu modelis patikslinamas taip, kad jo greičio ir momento pereinamieji vyksmai atitinka realų variklį. Sudarius matematinį modelį, kuris atitinka realų variklį, vėl sprendžiami analizės uždaviniai. Įvedus poveikio (įėjimo) signalą X (greičio ir momento statinė ar dinaminė vertės) identifikuotas modelis pateikia išėjimo signalų (greičio ir momento) kitimą laike, kurie atitinka realius variklio pereinamuosius vyksmus. Disertacijos tema paskelbti septyni moksliniai straipsniai: trys – periodiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Thomson Reuters Web of Science duomenų bazę; du – Lietuvos mokslo žurnaluose; keturi – recenzuojamoje tarptautinių konferencijų medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti aštuoni pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1650
ISBN: 978-609-457-577-8
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2183_Janickas_Disertacija_WEB.pdf9.84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback