VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1656

Title: Šalies konkurencingumo skatinimo sprendimų pagrįstumo didinimas
Other Titles: The Increase of Validity of National Competitiveness’ Promotion Decisions
Authors: RAKAUSKIENĖ, Giedrė
Issue Date: 2013
Publisher: VGTU leidykla „TECHNIKA“
Citation: Rakauskienė, G. 2013. Šalies konkurencingumo skatinimo sprendimų pagrįstumo didinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 140 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjami šalies konkurencingumo skatinimui skirtų sprendimų parengimo ir pagrindimo būdai ir priemonės. Šalies konkurencingumo sprendimų svarbos suvokimas, jų rengimo procese esančios problemos ir poreikis efektyviai panaudoti konkurencingumo skatinimui skiriamus finansinius išteklius atskleidžia priimamų sprendimų pagrįstumo didinimo būtinybę, kuri identifikuoja konkurencingumo klausimams spręsti skirtų priemonių trūkumo problemą. Atsižvelgiant į tai, disertacijoje keliamas tikslas – parengti ir empiriškai patikrinti šalies konkurencingumo vertinimo metodą ir konkurencingumo pokyčio opti-mizavimo modelį, kurių taikymas leistų pagrįsti šalies konkurencingumo skatinimo sprendimus. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados. Įvade suformuluota mokslinė darbo problema, pagrįstas jos aktualumas, įvardinti tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, pristatyta tyrimų metodika, atskleistas darbo mokslinis naujumas ir gautų rezultatų praktinė reikšmė, įvardinti ginamieji teiginiai. Pirmajame darbo skyriuje atskleistas šalies konkurencingumo klausimo aktualumas ir atlikta įvairių šalių patirties analizė, atskleidžianti su konkurencingumu susijusių sprendimų rengimo institucinius ir metodinius aspektus. Taip pat, siekiant patikslinti šalies konkurencingumo apibrėžimą, nustačius svarbią įtaką skirtingų požiūrių atsiradimui turėjusias teorijas ir mokyklas, atlikta dažniausiai naudojamų šalies konkurencingumo sampratos interpretacijų analizė. Apžvelgus teorinius šalies konkurencingumo modelius, atlikta įvairių organizacijų pateikiamų šalies konkurencingumo vertinimui naudojamų veiksnių rinkinių analizė ir, remiantis ja, sudaromas patikslintą šalies konkurencingumo apibrėžimą atitinkantis veiksnių rinkinys. Atliekant mokslinės literatūros analizę atsklei-džiamas ir pagrindžiamas kiekvieno rinkinį sudarančio veiksnio turinys. Antrajame skyriuje, įvardinus šalies konkurencingumo skatinimo sprendimų pagrįstumo didinimo prielaidas, pasiūlytas šalies konkurencingumo vertinimo metodas ir sudarytas šalies konkurencingumo pokyčio optimizavimo modelis. Trečiajame skyriuje aprašyti empirinių tyrimų, kuriais patikrintas darbe pateiktų pasiūlymų praktinis priimtinumas, eiga ir rezultatai. Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: keturi – mokslo žurnaluose; vienas – konferencijos medžiagoje ISI Proceedings; du – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1656
ISBN: 978-609-457-580-8
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2187_RAKAUSKIENE_Disertacija_WEB.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback