VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1668

Title: Frakcionuotų betono atliekų ir plastifikuojančios įmaišos poveikis cementbetonio savybėms
Other Titles: Influence of the fractionated concrete waste and plasticizing admixture on the properties of cement concrete
Authors: FINOŽENOK, Olga
Issue Date: 2013
Citation: Finoženok, O. 2013. Frakcionuotų betono atliekų ir plastifikuojančios įmaišos poveikis cementbetonio savybėms: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 122 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos betono atliekos, jų panaudojimo galimybės ir sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: kaip taupant gamtos išteklius, gamtinius užpildus pakeisti užpildais, pagamintais iš betono atliekų ir pagaminti betoną, kurio savybės atitiktų suprojektuoto betono savybes. Pagrindinis disertacijos tikslas surasti būdą, kaip betono atliekas racionaliai panaudoti naujo betono dirbinių gamyboje ir kokios savybės būtų būdingos šio betono dirbiniams. Disertaciją sudaro įvadas, 3 skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje yra pateikti disertacijos tema autorės pranešimai konferencijose ir paskelbtos publikacijos bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas mokslinės literatūros apžvalgai ir analizei apie betono atliekas, jų perdirbimą, naudojimą naujų dirbinių gamyboje, o taip pat apie atliekų ir įmaišų poveikį cementbetonio savybėms. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje yra aprašytos darbe naudojamos žaliavos, jų charakteristikos ir savybės. Taip pat pateiktos betono mišinių sudėtys, tyrimo metodai bei naudota įranga. Trečiajame skyriuje nagrinėjama kaip pakinta betono, pagaminto iš betono atliekų savybės. Aprašytas tinkamiausios sudėties parinkimo metodas, kai trupintos betono atliekos pakeičia dalį smulkiojo užpildo. Taip pat šioje dalyje pateikti tyrimai, kurie atlikti betono mišiniams naudojant polimerines įmaišas ir tikintis pagerinti betono iš betono atliekų savybes, bei padidinti atliekų ir naujai susiformavusios betono skiedininės dalies kontakto stiprumą. Disertacijos tema paskelbti straipsniai: vienas – mokslo žurnale, esančiame mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ISI Web of Science“, turinčiame citavimo rodiklį, keturi – kituose mokslo žurnaluose, du – konferencijų medžiagose, vienas – recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityta 10 pranešimų mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1668
ISBN: 978-609-457-599-0
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2204_Finozenok_Disertacija_WEB.pdf10.08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback