VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1672

Title: Kelių tampriosios dangos konstrukcijų savybių įtaka jų viršutinio sluoksnio eksploataciniams rodikliams
Other Titles: Influence of The Properties of Flexible Road Pavement Structure on the Service Indices of Wearing Courses
Authors: BULEVIČIUS, Matas
Issue Date: 2013
Publisher: VGTU leidykla „Technika"
Citation: Bulevičius, M. 2013. Kelių tampriosios dangos konstrukcijų savybių įtaka jų viršutinio sluoksnio eksploataciniams rodikliams: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 142 p.
Description: Disertacijos tikslas – parengti magistralinių automobilių kelių asfaltbetoninės dangos eksploatacinių rodiklių prognozės matematinius modelius, atsižvelgiant į tampriosios dangos konstrukcijos savybes ir transporto priemonių (TP) eismo intensyvumą (EI). Darbe iškelti šie svarbiausieji uždaviniai: išanalizuoti automobilių kelių asfaltbetoninės (AB) dangos eksploatacinius rodiklius lemiančius svarbiausius veiksnius ir atskleisti šių rodiklių blogėjimo priežastis; atlikti magistralinių kelių dangos konstrukcijų (KDK) sluoksniams naudojamų medžiagų kokybės rodiklių tyrimus; nustatyti AB dangos komponentinės sudėties, fizinių bei mechaninių rodiklių ir AB mišiniams naudojamų medžiagų kokybės rodiklių sietį; ištirti AB dangos lygumo ir provėžų gylio kitėjimo dėsningumus; nustatyti AB dangos, kitų (KDK) sluoksnių medžiagų kokybės rodiklių sietį; parinkti dvi racionalias magistralinių kelių tampriosios dangos konstrukcijas (skirtingam TP eismui). Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir priedai. Įvade aptarta tiriamoji problema, darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė vertė ir ginamieji teiginiai. Pirmajame skyriuje išnagrinėti įvairių šalių mokslininkų atlikti automobilių kelių asfaltinės dangos bei jos konstrukcijos eksploatacinių rodiklių ir jų funkcionavimo trukmės tyrimai. Antrajame skyriuje pateikti teoriniai tyrimai AB dangos ir jos konstrukcijos funkcionavimo sąlygoms, eksploataciniams rodikliams ir KDK sluoksnių medžiagų savybėms nustatyti. Trečiajame skyriuje pateikta atliktų tyrimų metodika, AB dangos eksploatacinių rodiklių ir KDK sluoksnių medžiagų savybių bei jų sieties tyrimai. Taip pat pateikti KDK sluoksniams naudojamų medžiagų fizinių bei mechaninių ir geometrinių rodiklių tyrimai. Ketvirtajame skyriuje pasiūlyti magistralinių automobilių kelių asfaltbetoninės dangos eksploatacinių rodiklių prognozės (penkerių metų) laikotarpiui matematiniai modeliai. Parinktos dvi racionalios magistralinių kelių tampriosios dangos konstrukcijos TP eismo intensyvumui iki 10 000 aut./parą ir TP eismo intensyvumui iki 30 000 aut./parą. Disertacijos tema paskelbti šeši moksliniai straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę, trys – recenzuojamuose tarptautinių konferencijų leidiniuose, įtrauktuose į Thomson ISI Proceeding duomenų bazę, vienas – tarptautinių konferencijų straipsnių rinkiniuose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1672
ISBN: 978-609-457-582-2
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2189_Bulevicius_Disertacija_WEB.pdfDoctoral dissertation3.84 MBAdobe PDFView/Open
2189_Bulevicius_Daktaro_disertacijos_PRIEDAI.pdfAnnexes2.52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback