VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1678

Title: Rekreacinių funkcijų raiška Vilniaus miesto erdvinėje struktūroje
Other Titles: The Expression of Recreational Functions in Spatial Structure of Vilnius City
Authors: URBONAITĖ, Inga
Issue Date: 2013
Publisher: VGTU leidykla „Technika"
Citation: Urbonaitė, I. 2013. Rekreacinių funkcijų raiška Vilniaus miesto erdvinėje struktūroje: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 170 p.
Description: Disertacijoje nagrinėjama rekreacinių funkcijų raiška ir jų sisteminė sąveika su miesto urbanistiniu audiniu, šiai raiškai turintys įtakos veiksniai ir iš to kylančios problemos. Miesto rekreacinės funkcijos yra svarbūs urbanistinės struktūros elementai, darantys įtaką miesto gyvybingumui. Disertacijoje įvertinami esami ir nustatomi galimi rekreacinių funkcijų raiškos dėsningumai Vilniaus miesto erdvinėje struktūroje, įvardyjami juos lemiantys veiksniai. Disertacijoje taikoma kompleksinė tyrimo metodų sistema, kurią sudaro empiriniai, natūriniai, kartografavimo, lauko, eksperimentiniai, statistinės analizės bei apklausos tyrimų metodai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, priedai. Įvade pristatoma disertacijoje nagrinėjama problema, jos aktualumas, tyrimo objektas, darbo metodai, naujumas, ginamieji teiginiai ir darbo struktūra. Pirmajame skyriuje aptariamas platus miesto rekreacijos sistemos sampratos laukas. Nagrinėjami rekreacijos raiškos būdai, formos ir struktūros bei rekreacinių poreikių sampratos raida ir kultūrinis pagrindas. Analizuojama rekreacinių funkcijų tipologija, planavimo patirtis ir būdai, meniniai raiškos aspektai. Nagrinėjami veiksniai, lemiantys gyventojų kasdienių rekreacinių poreikių tenkinimo galimybes mieste. Antrasis skyrius skirtas rekreacinių funkcijų sąveikai su Vilniaus miesto erdvine struktūra tirti. Tiriamas Vilniaus miesto rekreacinio potencialo ir rekreacinės paklausos poreikio santykis, atsižvelgiant į objektyvius ir subjektyvius veiksnius. Nagrinėjamos būdingiausios rekreacinių funkcijų raiškos Vilniaus miesto struktūroje formos, jų erdvinis pasiskirstymas. Koreliuojant sociologinės apklausos respondentų atsakymus su natūrinių tyrimų rezultatais, nustatomi Vilniaus miesto rekreacinių funkcijų sąveikos su urbanistinėmis morfostruktūromis dėsningumai. Trečiajame skyriuje, remiantis nustatytais rekreacinių funkcijų raiškos dėsningumais, formuojami tvaraus miesto rekreacinės sistemos plėtojimo principai. Pateikiami koncepciniai miesto rekreacinių funkcijų raiškos modeliai. Taip pat pateikiama tyrimo duomenų interpretacija ir apibendrinimai, kurie gali būti pritaikyti formuojant Vilniaus ir panašių didmiesčių rekreacinę sistemą, užtikrinti jos tolygumą bei efektyvumą, atsižvelgiant į teritorinių bendruomenių rekreacinius poreikius. Disertacijos tema paskelbti keturi straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Be to, disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1678
ISBN: 978-609-457-607-2
Appears in Collections:Humanitarinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2211_URBONAITE_Disertacija_WEB.pdf16.27 MBAdobe PDFView/Open
2211_URBONAITE_Disertacijos_PRIEDAI_WEB.pdf3.75 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback