VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1688

Title: Asfalto maišytuvo bitumo dozavimo sistemos technologinių parametrų tyrimas
Other Titles: Investigation of Technological Parameters of Bitumen Batching System in the Asphalt Mixing Plant
Authors: BRAŽIŪNAS, Justas
Issue Date: 2013
Publisher: VGTU leidykla „Technika"
Citation: Bražiūnas, J. 2013. Asfalto maišytuvo bitumo dozavimo sistemos technologinių parametrų tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 158 p.
Description: Asfalto maišytuvo (ASMA) bitumo dozavimo sistema (BDS) yra transporto technologinis įrenginys, skirtas priimti, laikyti, kaitinti, transportuoti ir dozuoti (sverti, matuoti) nustatytos masės (tūrio) bituminio rišiklio porcijas gaminant karštojo maišymo asfalto (KMA) mišinį. BDS, susidedanti iš talpyklų, šildymo įrenginių, siurblių, vamzdyno, dozatoriaus, yra priskiriama sudėtingam vamzdynų transportui, privalančiam ne tik perkelti skystą bituminį rišiklį iš vienos vietos į kitą, bet ir jį tiksliai dozuoti bei apsaugoti nuo galimo sugadinimo. Disertacijos tema priskiriama transporto inžinerijos krypčiai ir dėl to, kad asfalto mišiniai išskirtinai naudojami tik transporto infrastruktūros statybai ir jai gerinti: kelių, miestų gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, oro uostų dangai, geležinkelių pobalastiniam sluoksniui tiesti. Pirmasis svarbus BDS technologinis parametras yra išpilamo bitumo dozių masės procentinis nuokrypis nuo projekte nustatytos vertės – darbinės mišinio formulės (DMF). Dėl per mažo bitumo kiekio ne visi mineralinių medžiagų grūdeliai būna padengti ištisinėmis reikiamo storio plėvelėmis, mišinys labiau segreguoja (sluoksniuojasi), būna „sausas“, blogai sutankinamas. Esant per dideliam bitumo kiekiui asfalto mišinyje, dėl didelio tūrinio bitumo plėvelių storio pagaminamas silpnesnius struktūrinius ryšius turintis KMA mišinys. Racionalus bituminio rišiklio naudojimas yra svarbus ir todėl, kad bitumas yra brangiausias KMA mišinio komponentas. Antrasis technologinis parametras – bitumo temperatūra, nuo kurios pri-klauso jo fizinės, cheminės, reologinės ir gaminamo asfalto mišinio mechaninės savybės. Bitumas būna standus ir trapus žemoje temperatūroje, skystas bei takus aukštoje temperatūroje ir pusiau kietas arba kietas vidutinėje temperatūroje. Bitumo dinaminis modulis dėl temperatūros pokyčio nuo –30 iki 50 C pasikeičia net 37 000 kartų (Jenks et al. 2011)! Gaminant asfalto mišinį su per šaltu, o dėl to didelės klampos (konsistencijos) bitumu, jis sunkiai virsta plonomis plėvelėmis, privalančiomis ištisiniais tam tikro storio sluoksniais padengti visus minera-linius grūdelius ir sudaryti stiprią sutankinto mišinio struktūrą. Kai naudojamas per karštas bitumas arba perkaitintos mineralinės medžiagos, tai bitumas gali „sudegti“: jis chemiškai degraduoja, garuoja lakiosios frakcijos, pakinta koloidinė sudėtis, pablogėja reologinės savybės. Oksidacija – tai didžiausią įtaką bitumo trumpalaikiam senėjimui turintis veiksnys, kuris yra ypač žalingas aukštoje temperatūroje. Kai bitumo sąlyčio plotas su deguonimi yra didelis, sąveika trunka ilgai. Visose KMA gamybos technologinės grandinės grandyse, kur yra bitumo ir deguonies reakcijų galimybė, vyksta negrįžtamieji bitumo savybių pokyčiai, kurie blogina jo penetraciją, minkštėjimo ir trapumo temperatūrą.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1688
ISBN: 978-609-457-612-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2222_BRAZIUNAS_Disertacija_WEB.pdf10.4 MBAdobe PDFView/Open
2222_Braziunas_Disertacijos_PRIEDAI.pdf325.06 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback