VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1717

Title: Valstybinio subsidijavimo įtakos verslui vertinimas
Other Titles: Evaluation of State Subsidising Effect on Business
Authors: BRUZGĖ, Šarūnas
Issue Date: 2014
Citation: Bruzgė, Š. 2014. Valstybinio subsidijavimo įtakos verslui vertinimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 152 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamos verslo valstybinio reguliavimo rūšies – valstybinio subsidijavimo įtakos verslui problemos bei galimybės padidinti verslo reguliavimo efektyvumą. Pagrindinis tyrimo objektas yra valstybinis subsidijavimas įmonėms, kaip valstybės intervencijos į rinkos funkcionavimą forma. Autoriaus atlikta tyrimo objekto analizė leido nustatyti svarbiausius subsidijų parametrus, lemančius jų įtaką verslui, pasiūlyti naują verslo reguliavimo priemonių vertinimo modelį. Pagrindinis disertacijos tikslas – nustatyti valstybinio subsidijavimo įtaką verslui. Darbe sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: nustatyti subsidijų poveikiui didžiausią įtaką turinčius parametrus, parengti rekomendacijas subsidijų dydžiui ir formai, kurie leistų siekti didesnio subsidijų efektyvumo, bei suformuluoti pasiūlymus tiek tolimesniems tyrimams, tiek ir verslo reguliavimo priemonių vertinimui. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, rezultatų apibendrinimas, naudotos literatūros, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir šeši priedai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje analizuojami valstybinio verslo reguliavimo tikslai ir uždaviniai, nagrinėjamos verslo reguliavimo problemos, rinkos reguliavimo patirtis Lietuvoje ir kitose šalyse. Antrajame skyriuje pateikiama mokslinės literatūros analizė subsidijų verslui tematika, nagrinėjami mokslininkų atlikti valstybės paramos ekonominiai tyrimai ir vertinimai, Europos Sąjungos paramos ekonominiai tyrimai bei vertinimai tiek Lietuvoje tiek ir užsienyje, Europos Sąjungos finansinės paramos verslui principai. Trečiajame skyriuje išskiriami valstybės subsidijas bei jų poveikį apibūdinantys kriterijai, pasirenkami vertinimo metodai, atliekama daugiakriterinė duomenų analizė. Ketvirtajame skyriuje nagrinėjami subsidijų bei jų poveikio parametrų ryšiai, nustatomos sritys, kurioms teikiama parama yra efektyviausia, formuluojami darbo pasiūlymai bei rekomendacijos. Skyriuje formuluojamos rekomendacijos apima įvairius valstybės teikiamų subsidijų formos ir dydžio parametrus, atsižvelgiant į skirtingas paramos sritis. Pateikiamas siūlomas verslo valstybinio reguliavimo vertinimo modelis. Pagrindiniai tyrimų rezultatai buvo aptarti keturiose mokslinėse konferencijose, svarbiausi tyrimų rezultatai pateikti aštuoniose mokslinėse publikacijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1717
ISBN: 978-609-457-675-1
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2244_BRUZGE_Disertacija_2in1_WEB.pdf3.43 MBAdobe PDFView/Open
BRUZGE_A ir B priedai.pdf328.67 kBAdobe PDFView/Open
BRUZGE_C ir D priedai_Imoniu ir ekspertu apklausos.pdf526.21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback