VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1721

Title: Tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimas Baltijos šalyse
Other Titles: Forming Foreign Direct Investment Policy in The Baltic States
Authors: ŠIMELYTĖ, Agnė
Issue Date: 2014
Publisher: VGTU leidykla „Technika"
Citation: Šimelytė, A. 2014. Tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimas Baltijos šalyse: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 184 p.
Abstract: Disertacijoje nagrinėjama tiesioginių užsienio investicijų reikšmė ir jų didinimo poreikis investicijas priimančiai valstybei, analizuojamos problemos, su kuriomis susiduriama pritraukiant tiesiogines užsienio investicijas (toliau – TUI), pateikiami problemų sprendimo būdai bei sprendimų taikymo galimybės. Disertacinio darbo problema ir aktualumas grindžiamas šalių poreikių pritraukti tikslines TUI analize, tiriamos pasekmės, susijusios su šių investicijų poveikio tinkamu neįvertinimu bei beatodairišku siekiu pritraukti užsienio kapitalą, neatsižvelgiant į konkretų poveikį ekonomikos dinamikai. Disertacijos tyrimo objektas – tiesioginių užsienio investicijų politika Baltijos šalyse. Pagrindinis disertacijos tikslas – sukurti tiesioginių užsienio investicijų politikos formavimo modelį, suteikiantį galimybę suformuoti tikslinę kompleksinę tiesioginių užsienio investicijų politiką ir pagrįsti investicijų skatinimo priemones, kurias įgyvendinus įplaukiančios tiesioginės užsienio investicijos duotų ilgalaikę naudą šalies ekonomikos plėtrai. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai, 21 priedas. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, pateikiamas mokslinis darbo naujumas, nurodoma darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmame skyriuje nagrinėjama tikslinių TUI pritraukimo svarba, analizuojamas jų poveikis šalies ekonomikai bei sąsajos su pasauline krize, gilinamasi į taikomų TUI politikų pobūdį, jų privalumus, trūkumus, analizuojami priemonių, skirtų pritraukti TUI, adaptavimo aspektai, jų vaidmuo TUI politikoje. Antrame skyriuje nagrinėjami TUI politikos formavimo ir vertinimo metodai, gvildenama tinkamo metodo TUI politikai suformuoti parinkimo problema, pasiūlomas TUI politikos formavimo modelis. Trečiame skyriuje atliekami empiriniai tyrimai, pasiūlytas TUI politikos formavimo modelis, pritaikytas Baltijos šalims, pateikiamos rekomendacijos TUI politikai formuoti. Disertacijos tema paskelbta 12 mokslinių straipsnių. Vienas straipsnis – mokslo žurnale, įtrauktame į ISI Web of Science, 9 – straipsniai EBSCO Business Source Complete duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose, trys iš jų – užsienyje leidžiamuose moksliniuose žurnaluose, du – tarptautinių konferencijų medžiagose, skaityti 5 pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1721
ISBN: 978-609-457-678-2
Appears in Collections:Socialinių mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Priedai-A-R.pdf858.69 kBAdobe PDFView/Open
2237_SIMELYTE_Disertacija2in1.pdf4.84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback