VGTU talpykla > Doktorantūros skyrius / Department for Doctoral Studies > Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1727

Title: Plačiajuosčių planariųjų lėtinimo sistemų modeliai ir jų tyrimas
Other Titles: Models of Broadband Planar Slow-Wave Systems and Their Investigation
Authors: METLEVSKIS, Edvardas
Issue Date: 2014
Publisher: VGTU leidykla „Technika"
Citation: Metlevskis, E. 2014. Plačiajuosčių planariųjų lėtinimo sistemų modeliai ir jų tyrimas: daktaro disertacija. Vilnius: Technika, 136 p.
Abstract: Disertacijoje sprendžiama papildomų ekranų įtakos meandrinių lėtinimo sistemų dažninėms savybėms įvertinimo problema. Pagrindiniai tyrimo objektai – planariosios meandrinės lėtinimo sistemos (PMLS) su papildomais ekranais, jų modeliai ir analizės bei sintezės metodai. Darbo tikslas – ištirti PMLS su papildomais ekranais, sukurti naujus modelius ir jų tyrimo metodikas leidžiančias įvertinti lėtinimo sistemų kraštų bei galų efektus, sukurti tokių lėtinimo sistemų parametrinės sintezės metodiką. Darbe sprendžiami uždaviniai: elektrinio lauko meandrinėse lėtinimo sistemose trimačio pasiskirstymo modeliavimo metodikos kūrimas; PMLS su papildomais ekranais modelių kūrimas, taikant specializuotus programų paketus; PMLS su papildomais ekranais kraštų bei galų efektų įtakos sistemos dispersinėms savybėms ir įėjimo varžos priklausomybei nuo dažnio tyrimas; PMLS su papildomais ekranais parametrinės sintezės metodikos kūrimas. Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir santrauka anglų kalba. Įvadiniame skyriuje formuluojama tiriamoji problema, aptariamas darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi pranešimai konferencijose disertacijos tema ir pateikiama disertacijos struktūra. Pirmame skyriuje pateikiama literatūros analizė, apžvelgiamos plačiajuosčių planariųjų lėtinimo sistemų konstrukcijos, jų taikymo sritys. Taip pat aptariami plačiajuosčių planariųjų lėtinimo sistemų tyrimams taikomi analitiniai ir skaitiniai metodai. Skyriaus pabaigoje formuluojami darbo tikslas ir uždaviniai. Antrame skyriuje pasiūlomi nauji meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais kompiuteriniai modeliai, sukurti specializuotu programų paketu Sonnet® ir momentų metodu grįsta elektrinio lauko meandrinėse lėtinimo sistemose trimačio pasiskirstymo modeliavimo metodika. Trečiame skyriuje pateikiami meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais kompiuterinių modelių dažninių savybių ir elektrinio lauko meandrinėse lėtinimo sistemose trimačio pasiskirstymo tyrimo rezultatai. Ketvirtame skyriuje pasiūloma meandrinių lėtinimo sistemų su papildomais ekranais, įžemintais iš abiejų galų, parametrinės sintezės metodika ir ja remiantis sukuriamas parametrinės sintezės algoritmas. Disertacijos tema paskelbti 5 moksliniai straipsniai, iš kurių trys – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazę. Disertacijos tema perskaityti aštuoni pranešimai mokslinėse konferencijose.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1727
ISBN: 978-609-457-683-6
Appears in Collections:Technologijos mokslų daktaro disertacijos ir jų santraukos

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2253_METLEVSKIS_Disertacija2in1_WEB.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback