VGTU talpykla > Aplinkos inžinerijos fakultetas / Faculty of Environmental Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/1745

Title: Selection of investigation methods for heavy metal pollution on soil and sediments of water basins and river bottoms: a review = Dirvožemio, upių bei vandens baseinų nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimo metodų atranka
Authors: Dumčius, Algirdas
Paliulis, Dainius
Kozlovska-Kędziora, Justyna
Keywords: Sunkieji metalai
Dirvožemis
Metodai
Analizė
Dugno nuosėdos
Heavy metal
Soil
Bottom sediments
Methods
Sampling
Analysis
Extraction
Issue Date: 2011
Publisher: Lietuvos mokslų akademijos leidykla
Citation: Dumčius, A.; Paliulis, D.; Kozlovska-Kędziora, J. 2011. Selection of investigation methods for heavy metal pollution on soil and sediments of water basins and river bottoms: a review = Dirvožemio, upių bei vandens baseinų nuosėdų užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimo metodų atranka, Ekologija 57(1): 30-38
Series/Report no.: Vol. 57; no. 1 (2011)
Abstract: Dauguma sunkiųjų metalų (SM) pasižymi neigiamu poveikiu žmogui ir aplinkai. SM koncentracijų, viršijančių leistinas normas, nustatymas aplinkoje įpareigoja imtis priemonių, kurios pagerintų žmonių gyvenimo kokybę ir aplinkos būklę. Šiems tyrimams atlikti reikalingi metodai, kurie tiksliai atspindėtų realius tiriamo objekto duomenis. Įvairūs pedogeocheminiai užterštumo SM tyrimai Lietuvoje buvo pradėti praeito amžiaus 6-ajame dešimtmetyje. Nuo to laiko buvo atlikta daug plataus masto tyrimų, kuriuose taikomi metodai tapo pamatiniais kitiems tyrėjams. Tyrimų metodai pasižymi eiliškumu, nuosekliu lauko darbų suplanavimu ir atlikimu, laboratorinių tyrimų ir naujausių technologijų bei analizių taikymu. Straipsnyje aprašyti dažniausi tyrimų metodai, kurie parenkami atsižvelgiant į keliamus tyrimų tikslus.
Description: Most heavy metals have a negative impact on humans and the environment. Thus, evaluation of toxin concentration in the environment allows taking measures to improve the quality of life and the environmental conditions. In order to accomplish the research, more accurate methods to reflect the real research object data, are required. Various pedogeochemical researches on pollution with heavy metals in Lithuania started in the 6th decade of this century and since then a lot of large-scale studies have been done. The methods used in these studies have become a methodical basis for other researchers. All these research methods have a sequence, accurate order of coherent field work planning and its uimplementation. Furthermore, these researches require accurate laboratory studies, hitech and the newest analysis methods. This work describes the most commonly examined and applied research methods, focusing on practice, which often raises research objectives. Besides, the paper presents the sequence of research works from sampling up to the methods and tools for analysis of results. DOI: http://dx.doi.org/10.6001/ekologija.v57i1.1308
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/1745
ISSN: 0235-7224
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ekologija_Vol57_No1_30-38_dumcius.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback