VGTU talpykla > Statybos fakultetas / Faculty of Civil Engineering > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/191

Title: Prietaisais ir žiniomis paremtos intelektinės gyvenamosios aplinkos daugiavariantė sprendimų paramos elektroninė sistema
Other Titles: Multi-variant decision support e-system for device and knowledge based intelligent residential environment
Authors: Naimavičienė, Jurga
Kaklauskas, Artūras
Gulbinas, Andrius
Keywords: Intelektinis būsto modelis
Intelektinis būstas
Intelektiniai prietaisai
Sprendimų parama
Daugiavariantė analizė
Variantinis projektavimas
The model of the intelligent house
Smart house
Intellectual devices
Decision support
Multiply criteria analysis
Variant projecting
Criteria system
Issue Date: 2007
Publisher: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Citation: Naimavičienė, J.; Kaklauskas, A.; Gulbinas, A. 2007. Prietaisais ir žiniomis paremtos intelektinės gyvenamosios aplinkos daugiavariantė sprendimų paramos elektroninė sistema, Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas 13(4): 303-313.
Abstract: Intelektinis būstas Lietuvoje kol kas naujovė, dar nėra populiarus. Automatikos specialistų teigimu, tam įtakos turi ne tik menkos žmonių žinios, bet ir klaidingas supratimas, kas yra intelektinis būstas (dauguma mano, kad jei jau turi, pavyzdžiui, nuotoliniu būdu valdomus garažo vartus, tai ir yra intelektinis būstas). Tik neseniai žmonių būstuose savo vietą pradėjo atrasti intelektiniai pagalbininkai. Autorių sukurtas intelektinės gyvenimui palankios aplinkos modelis, padedantis įvertinti intelektinę gyvenimui palankią aplinką. Jame nagrinėjami socialiniai, kultūriniai, politiniai, teisiniai, ekonominiai, technologiniai ir gamtiniai veiksniai. Taikant šį modelį, įvertinus intelektinės gyventi palankios aplinkos paklausą ir pasiūlą, įvairius kriterijus, buvo sukurta sistema, išrenkanti geriausius intelektinių prietaisų variantus, atsižvelgdama į individualius kiekvienos šeimos poreikius. Nagrinėjant atskiras esamo būsto dalis galima išskirti mūsų nagrinėjamus intelektinius prietaisus, t. y. intelektinę spyną, intelektinį valymo robotą, intelektlinį kūdikių stebėjimo monitorių, intelektinį apsaugos robotą, intelektinę klaviatūrą. Intelektinių prietaisų vartotojai – jaunos šeimos, norinčios sutaupyti laiko, vertinančios patogumą ir naujoves. Nagrinėjami jaunos šeimos pasirinktų intelektinių prietaisų privalumai ir nauda. Siekiant maksimaliai užtikrinti intelektinių prietaisų variantų racionalų pasirinkimą, sprendimai turi būti priimami remiantis intelektinių prietaisų variantus apibūdinančia kriterijų sistema, sprendimų paramos sistema privalo kuo geriau perteikti vartotojo reikalavimus, joje pateikiami duomenys turi būti realūs ir nesunkiai atnaujinami. Šiam tikslui pasiekti yra derinamos kompiuterinės ir internetinės technologijos, daugiavariančio vertinimo metodai, gyventi palankios aplinkos principai ir reikalavimai.
Description: Abstract in English. Intelligent housing is a novelty in Lithuania yet. Such housing is not popular in our country. Specialists of automation claim that such situation occurred not only because people lack knowledge but also because the concept of intelligent housing is interpreted erroneously (most people think that remotely controlled door of garage, for instance, makes their housing intelligent). Intelligent helpers started to emerge in households only recently. Intelligent ambient assisted environment model, created by authors, helps to evaluate intelligent ambient assisted environment by social, cultural, political, legal, economical, technological and environmental factors analysis. Basing on this model also ambient assisted environment supply and demand as well as various criteria evaluation, the system able to select the best intelligent devices alternatives accordingly to each family needs was created.Through analysis of separate parts of an existing household, it is possible to distinguish intelligent devices that I study, ie intelligent lock, intelligent robot-cleaner, intelligent infant respiratory monitor, intelligent sentinel and intelligent keyboard. Users of intelligent devices are families of young people, who want to save time and who appreciate convenience and innovations. Advantages and benefits of devices used by families of young people are being analysed. In order to provide the best guarantee for rational selection of variants of intelligent devices, decisions must be based on the system of criteria which describes variants of intelligent devices, the decision support system must reflect consumer requirements to the best possible extent, and the data provided in the system must be real and updated easily. Computer and internet technologies, multi-variant evaluation methods as well as principles and requirements applicable to favourable residential environment are combined to achieve this goal.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/191
ISSN: 1392-8619
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TEDE_ISSN_1392-8619_Vol13_No4_2007_303-313_Naimaviciene.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback