VGTU talpykla > Verslo vadybos fakultetas / Faculty of Business Management > Moksliniai straipsniai / Research articles >

Lietuvių   English
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.vgtu.lt/handle/1/308

Title: Įmonės integruotos konkurencinės strategijos modelis oligopolinėje rinkoje
Other Titles: The model of the integrated competitive strategy of an enterprise in oligopolic market
Authors: Ginevičius, Romualdas
Krivka, Algirdas
Keywords: Oligopolinė rinka
Oligopolinė įmonė
Konkurencinė strategija
Modelis
Oligopolic market
Oligopolic enterprise
Competitive strategy
Model
Issue Date: 2010
Publisher: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
Citation: Ginevičius, R.; Krivka, A. 2010. Įmonės integruotos konkurencinės strategijos modelis oligopolinėje rinkoje, Verslas: teorija ir praktika 11(2): 87-95.
Abstract: The article presents the original model of enterprise’s integrated competitive strategy under the conditions of oligopolic market. The integrated strategy is considered to be the concerted set of partial (detailed) competitive strategies targeting on certain elements of internal and external environment of an enterprise and influencing its performance. The partial competitive strategies are derived and the model of the integrated strategy is based on generic business strategies, developed in theoretical sources of strategic management and adapted for oligopolic market, having regard to the models of analysing enterprise competitive potential and forming business strategy, proposed by other authors. The model is designed as a scientifically grounded framework for forming and improving competitive strategy of an oligopolic enterprise, with the further research being aimed at preparing the tools for quantitative evaluation (assessing expected contribution of the partial strategies to enterprise performance and estimating their scale in the integrated strategy), and empirical application to real-world enterprises.
Description: Lietuviška santrauka. Straipsnyje skelbiamas originalus integruotos konkurencinės strategijos modelis, taikytinas oligopolinėje rinkoje veikiančioms įmonėms. Integruota konkurencinė strategija suprantama kaip suderintas rinkinys dalinių (detaliųjų) konkurencinių strategijų, nukreiptų į įmonės vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius, turinčius įtakos įmonės strateginei pozicijai ir veiklos rezultatams. Oligopolinės įmonės taikytinos dalinės konkurencinės strategijos išskiriamos ir integruotos konkurencinės strategijos modelis sudaromas remiantis strateginio valdymo teoriniuose šaltiniuose gvildenamomis verslo strategijomis, jas adaptuojant oligopolinei rinkai, taip pat atsižvelgus į kitų autorių siūlomus įmonės konkurencinio potencialo analizės ir strategijos formavimo modelius. Skelbiamas modelis yra mokslinis pagrindas oligopolinės įmonės konkurencinei strategijai formuoti ir tobulinti, tolesnius tyrimus siejant su modelio pritaikymo matematinio instrumentarijaus sudarymu (leidžiančiu įvertinti dalinių konkurencinių strategijų lauktiną poveikį veiklos rezultatams ir nustatyti jų taikymo mastą), empirinio pritaikymo metodikos parengimu ir modelio praktiniu aprobavimu realioms įmonėms.
URI: http://dspace1.vgtu.lt/handle/1/308
ISSN: 1648-0627
Appears in Collections:Moksliniai straipsniai / Research articles

Files in This Item:

File Description SizeFormat
btp_vol11_no2_87-95_ginevicius.pdf239.12 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback